h

Nieuws uit 2015

9 juli 2015

Werkbezoek SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling

Foto: SP
Woensdag bezocht SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling diverse plaatsen in West-Brabant die langs het spoor liggen, waaronder Breda. Smaling is woordvoerder milieu maar in Breda wellicht nog beter bekend als de formateur van de huidige coalitie in de stad. Met bewoners van de Driesprong en de Oosterhoutseweg ging hij in gesprek over de verwachte toename van goederentreinen richting Duitsland vanwege werkzaamheden aan het Duitse deel van de Betuweroute. Eerder al constateerde SP Breda dat omwonenden slecht geïnformeerd zijn wat te doen bij een ongeval op het spoor en dat er behoefte is aan meer informatie. Die toezegging heeft SP Breda inmiddels gekregen en daar gaat ze het College aan houden.Lees verder
6 juli 2015

WEBLOG PATRICK VAN LUNTEREN

Foto: SP
Afgelopen week liepen enkele collega’s met een witte anjer. Niet dat ze zelf een heldhaftig verleden hadden of stiekem een schavuit waren. Nee, het was vooral een eerbetoon aan de veteranen die voor ons op buitenlandse missie gingen. Blijkbaar hadden alle collega’s die toegestuurd gekregen. Ik heb hem niet gezien in Breda. Had graag even de kans gehad om te twijfelen of ik hem op zou doen.Lees verder
3 juli 2015

Breda Begroot

Foto: SP
Donderdag besprak de Gemeenteraad in de commissie bestuur de startnotitie Breda Begroot. Vorig jaar rond deze tijd viel de term voor het eerst en zelden heeft een idee zoveel los gemaakt. Afgelopen periode was het aan de bouwgroep bestaande uit inwoners, ambtenaren en raadsleden,  om met een plan te komen. Gisteren was het woord aan de commissie om daarop te reageren. “Even als alle andere partijen is SP Breda zeer enthousiast”,  zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Breda Begroot sluit naadloos aan bij onze ideeën over het betrekken van inwoners. Zij zijn bij veel onderwerpen prima in staat om zelf te beslissen wat het beste is. Het is tenslotte ook hun geld!”Lees verder
1 juli 2015

Hoe goed zwemt de Bredase jeugd?

Foto: SP
Landelijk gezien daalt het aantal vijfjarigen dat hun zwemdiploma A haalt. In 2014 was dit slechts 92 procent terwijl dit in 2011 nog 98 procent was. SP Breda vroeg al herhaaldelijk aandacht voor de gebrekkige zwemvaardigheid van de jeugd sinds het afschaffen van het schoolzwemmen. In Breda is er de Vangnetregeling zwemvaardigheid geïntroduceerd maar daar werd bijna geen gebruik van gemaakt. “De SP wil dat ook kinderen van ouders met een smalle beurs leren zwemmen,” zegt SP-raadslid Jamal El Kaddouri. “Daarom hebben we hier in het coalitieakkoord ook aandacht voor gevraagd. Met het zwemseizoen voor de deur is het de hoogste tijd te kijken hoe het nu staat met de zwemvaardigheid van onze jeugd!”Lees verder
28 juni 2015

OMWONENDEN SPOOR WETEN NIET WAT TE DOEN BIJ ONGEVAL

Foto: SP
Omwonenden van het steeds drukker wordende spoor, weten niet wat te doen wanneer er een ongeval plaats vindt. Dat was één van de conclusies van het actieteam dat zaterdag de Driesprong introk. “Het was typisch om te horen dat niemand echt weet wat te doen bij een incident", zegt SP-raadslid René Spiegels. "De één gaat naar binnen en sluit ramen en deuren, de ander geeft juist aan in zijn auto te stappen en te maken dat hij wegkomt!”Lees verder
26 juni 2015

Eigenaar Heksenwiel aan zet bij aanpak leegstand

Foto: SP
De SP wil dat de eigenaar van winkelcentrum Heksenwiel meer doet tegen de groeiende leegstand. Inmiddels staat al bijna 1 op de 6 winkelpanden leeg. De SP is in april akkoord gegaan met 1 miljoen euro om de verloedering van de winkelcentra in de Haagse Beemden aan te pakken op de voorwaarde dat ook DELA Vastgoed als eigenaar van het Heksenwiel een bijdrage zou leveren. “En dat gaat verder dan een paar nieuwe stoeptegels”, zegt SP-raadslid Dirk Uijl. “Er moet serieus gekeken worden naar of de huren niet te hoog zijn en naar de mogelijkheden van allerlei “pop up”-initiatieven die de leegstand tijdelijk in kunnen vullen. Desnoods dwingt de wethouder dit af via het investeringsbudget.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier