h

Nieuws uit 2015

18 oktober 2015

Wereld Armoededag 2015

Foto: SP
Op zaterdag 17 oktober, Wereld Armoededag, hebben veel Bredanaars, armer en rijker, zich belangeloos ingezet om mensen bewuster te maken van armoede in onze stad. SP Breda zet zich in tegen de armoede in Breda en voor de bewustwording van dit grote maatschappelijke probleem en was aanwezig bij de opening van de foto-expositie in de Lutherse Kerk op de Veemarktstraat. De expositie,  georganiseerd door “Armoede in Breda”, werd geopend door D66-wethouder Marianne de Bie.Lees verder
15 oktober 2015

Te koop staande huurwoningen ingezet voor statushouders

Foto: SP
Te koop staande sociale huurwoningen worden ingezet voor de huisvesting van statushouders. Dat zei wethouder Patrick van Lunteren (SP) donderdagavond toe in de Gemeenteraad. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Bredase woningcorporaties zijn hier samen over in overleg. Vorige week nog riep SP-raadslid René Spiegels daartoe op, om de extra druk op de toch al veel te lange wachtlijsten voor een betaalbare woning weg te nemen. “Dat mijn oproep zo snel gehoor zou vinden heeft me positief verrast,” zegt Spiegels. “Ik ben blij dat door op deze manier sociale huurwoningen toe te voegen, de wachttijd voor een woning voor al die andere Bredanaars niet verder toeneemt!”

Lees verder
15 oktober 2015

Aandacht voor armoede!

Foto: SP
Zaterdag 17 oktober is het Wereld Armoededag. Dagelijks worden we geconfronteerd met de gevolgen van de financiële crisis en foute politieke keuzes. De werkloosheid is hoger dan ooit en de ongelijkheid neemt verder toe. Ook in Breda besteden diverse organisaties aandacht aan het feit dat buiten en binnen Nederland nog altijd veel mensen in armoede leven. SP Breda staat vanaf 10.00 uur met een kraam bij de Lutherse Kerk, Veemarktstraat 1. Kom ook langs voor een goed gesprek, meer informatie en een lekker kopje soep!Lees verder
15 oktober 2015

Cees Venderbos stopt als voorzitter

Foto: SP
Cees Venderbos heeft woensdag tijdens een algemene ledenvergadering aangekondigd te stoppen als voorzitter van de SP-afdeling Breda. Binnenkort verhuist hij naar Dordrecht om daar samen te gaan wonen met zijn vriendin. Begin november zullen de leden een nieuwe voorzitter kiezen. "Cees is een bevlogen man en heeft zich de afgelopen anderhalf jaar op een geweldige manier ingezet voor de afdeling maar ook voor Breda in de ruimste zin van het woord", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Ondanks dat ik er vertrouwen in heb dat we een goede opvolger voor hem vinden, zullen we hem zeker gaan missen!"Lees verder
14 oktober 2015

Merian Marijnissen opnieuw regiovertegenwoordiger

Foto: SP
Merian Marijnissen van de SP-afdeling Breda is opnieuw verkozen tot regiovertegenwoordiger van West-Brabant. Zaterdag behaalde zij tijdens de regioconferentie een overgrote meerderheid van de stemmen. Die werden uitgebracht door afgevaardigden van alle afdelingen in die regio. De regiovertegenwoordiger is de verbindende factor tussen alle afdelingen en het partijbestuur. SP Breda heeft veel vertrouwen in Merian en wenst haar wederom veel succes!Lees verder
10 oktober 2015

Weblog Patrick van Lunteren

Foto: #Huisje #Boompje
Thuis staat naast onze TV een lidcactus. Elk jaar bloeit hij een keer. En dan denk ik aan Koentje. Hij gaf mij die plant 20 jaar geleden. Op de dag dat we uit Deventer verhuisden, leende hij een knakie (een rijksdaalder) van mijn zus. Zij hielp ons inpakken en sjouwen die dag. Samen waren ze ff snel naar de markt op de Brink gelopen om het plantje te kopen. Koentje was dakloos. Alle vrouwen waren h.., van lichte zeden. Mannen Kl.., deugden niet en de wereld was zo rot als een mispel. Ik had Koen in de loop van tijd een beetje leren kennen. In zijn hart een goeie kerel. Het kwam er bij vlagen wat 'minder goed' uit.Lees verder

Pagina's

U bent hier