h

Verwijderen speeltuintje Grote Houw afgeblazen

29 september 2015

Verwijderen speeltuintje Grote Houw afgeblazen

Foto: SP
Dinsdagavond sprak de commissie ruimte op verzoek van omwonenden en SP Breda over het speeltuintje aan de Grote Houw in Heusdenhout. Deze veelgebruikte voorziening bestaande uit onder andere een wipkip, dreigde in het kader van Actieplan Spelen 2012-2017 te verdwijnen. Dit tot groot ongenoegen van de kinderen uit de buurt waaronder Jochem Musters. Samen met zijn vader Jacky overhandigde hij maar liefst 120  ingezamelde handtekeningen aan wethouder Patrick van Lunteren (SP). "Uit gesprekken met omwonenden bleek ook dat veel van hen bereid zijn zelf de handen uit de mouwen te steken in ruil voor het behoud van het speeltuintje", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Ik ben blij dat het college nu samen met omwonenden de wipkip gaat redden!"

Ook wanneer bij andere speeltuintjes in de toekomst blijkt dat omwonenden in overgrote meerderheid voor het behoud ervan zijn, zal de Gemeente Breda samen met hen een zogenaamde wijkdeal proberen te sluiten. Daarnaast zal de communicatie rondom het verwijderen van speeltuintjes voortaan zorgvuldiger gebeuren. "Bewoners voelden zich nu overvallen omdat er eerst een groot bord in het speeltuintje kwam te staan en toen pas een Breda Bericht bij omwonenden in de bus viel," zegt Maes. "Dat zal volgende keer andersom gebeuren en bovendien zal op de mogelijkheid voor een wijkdeal gewezen worden. Al met al een mooi succes voor de bewoners van de Grote Houw maar ook voor de coalitie die hiermee de veelbesproken ja mits-houding in de praktijk brengt!"

Zie onderstaand de vragen van SP Breda aan het College van B&W      

Reactie toevoegen

U bent hier