h

Nieuws uit 2011

16 november 2011

AFSPRAAK = AFSPRAAK

In de Texel- en Vlielandstraat stonden tot enkele jaren geleden nog 142 sociale huurwoningen. Deze zijn door WonenBreburg gesloopt en de Gemeente en WonenBreburg hebben de bewoners destijds een terugkeergarantie gegeven. Nu zijn er kort geleden plannen gepresenteerd voor dit stuk Driesprong. In de nieuwe plannen wordt gesproken over slechts 14 sociale huurwoningen! Veel te weinig natuurlijk!

Lees verder
5 november 2011

zakkenvullers in Bredase subsidieland worden aangepakt

De SP kreeg donderdagavond unanieme steun voor een voorstel om de zakkenvullers aan banden te leggen. De gemeente zou nooit meer subsidie moeten verstrekken aan een organisatie waarvan de top zich verrijkt met exorbitante salarissen en bonussen. "Wat de SP betreft had het salaris van de burgemeester Van der Velden de maat mogen zijn", zegt fractievoorzitter Van Lunteren: " Er was steun voor een premiersnorm. We zien dat als een mooi begin. Er komt nu in ieder geval een plafond dat altijd nog naar beneden bijgesteld kan worden".

Lees verder
4 november 2011

Raad stelt voortaan de kaders voor thuiszorg Breda

Fractievoorzitter Patrick van Lunteren kreeg gisteren unanieme steun voor het voorstel dat de Gemeenteraad komend voorjaar de kaders stelt voor de toekomst van de thuiszorg. De aanbesteding van de thuiszorg van afgelopen zomer heeft de stad behoorlijk op zijn kop gezet. 1.000 werknemers moeten van baas wisselen en 4.600 cliënten moeten wisselen van zorgaanbieder. Dit gaat gepaard met verlies aan kwaliteit van zorg en van een goed salaris voor werknemers. " Dat kan en moet heel anders de volgende keer", zegt Van Lunteren. " Aanbesteden hoeft niet meer en op zijn minst moet er in 2014 extra aandacht zijn voor kwaliteitseisen en arbeidsvoorwaarden".

Lees verder
26 oktober 2011

Gemeente verdubbelt rentetarieven Kredietbank

Voor Bredanaars met een laag inkomen is het moeilijk om rond te komen. Als alle rekeningen zijn betaald is er vaak nog net genoeg geld over om eten te kopen. Geld sparen lukt dan vaak niet meer. Toch heeft iedereen wel eens te maken met onverwachte tegenvallers, zoals een kapotte wasmachine of koelkast of een nieuwe bril. Als je niet hebt kunnen sparen en je geen lening bij de bank kunt afsluiten (omdat je inkomen te laag is) is het mogelijk een lening af te sluiten bij de Kredietbank West-Brabant. Dit is voor veel mensen met een laag inkomen het laatste redmiddel om noodzakelijke spullen aan te kunnen schaffen.

Lees verder
26 oktober 2011

SP vraagt College toch mee te doen aan onderzoek FNV

Al jarenlang is het gebruikelijk dat de gemeente Breda meedoet met het onderzoek van de FNV genaamd Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg (LMWIZ). De FNV doet elke twee jaar onderzoek naar het sociaal beleid van gemeenten. In het onderzoek wordt aandacht besteed aan de thema's Werk, Inkomen en Zorg.

Lees verder
24 oktober 2011

Rahal Lamlih weer aan de slag

De daklozen in Breda hebben hem even moeten missen, maar vanaf vandaag kookt Rahal Lamlih weer zes dagen in de week voor de Bredase daklozen. Wethouder Cees Meeuwis had hem te verstaan gegeven dat het college zijn onbaatzuchtige werk niet op prijs stelt. Het zou het gemeentelijke beleid in de wielen rijden om daklozen in opvang 't IJ klusjes te laten doen in ruil voor een warme maaltijd. Lamlih was welkom om in 't IJ te koken, maar weigerde dat, omdat daklozen moeten betalen om daar binnen te komen en sowieso sommige daklozen volgens hem niet toegelaten worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier