h

Nieuws uit 2011

18 januari 2011

Tijdelijk op een camping (re)creatief wonen in afwachting van een woning

Met enige regelmaat krijgen wij noodoproepen van mensen die op één van de campings in de omgeving van Breda, Rijsbergen en Zundert (hopelijk) tijdelijk een stacaravan bewonen in afwachting van een betaalbare woning. Op camping Het Oekeltje in Zundert bijvoorbeeld dreigen mensen zelfs uit de caravans gezet te worden omdat men niet permanent op een camping mag verblijven. De gemeente daar wil de mensen geen woonruimte aanbieden. In Breda is die simpelweg niet te vinden. Onlangs nog bezochten wij met Tweede Kamerlid Paulus Jansen, camping Fort Oranje naar aanleiding van hoge winterprijzen. Ook hierdoor dreigen vele mensen hun weliswaar tijdelijke maar ook enige woning te verliezen. Dit leidde tot de volgende vragen aan het college.

Lees verder
18 januari 2011

Sloop Zaart afgeblazen!

De voorgenomen sloop van 48 goedkope huurappartementen aan de Zaart is van de baan. Dat kregen de bewoners maandagavond in een bijeenkomst te horen. Woningcorporatie WonenBreburg heeft de knoop doorgehakt. De vaak hoogbejaarde bewoners die in overgrote meerderheid tegen de sloop van hun flatjes waren, zijn uitzinnig van vreugde. Voorzitster van de huurderscommissie Anneke Baardman: “We zijn heel blij hier te mogen blijven wonen. We zijn opgelucht dat WonenBreburg uiteindelijk toch in heeft gezien dat slopen van nog prima woningen eeuwig zonde is.”

Lees verder
9 januari 2011

Rondje Tuinzigt

Dertien Bredase SP-leden bezorgden op hun vrije zondagmiddag ongeveer 3.000 SP-folders en jaarkranten. In twee uurtjes werd bijna heel de wijk Tuinzigt voorzien van informatie over de afdeling, over de jongerengroep ROOD en een oproep van Emile Roemer. Van oorsprong is Tuinzigt een zeer links bolwerk. Tijdens de vorige verkiezingen werd er echter veel op rechts gestemd. "Het wordt dus hoog tijd daar ons socialistische geluid weer eens te laten horen" zegt actiecoördinator Rinus Filius. "De daden van de rechtse coalities afgelopen maanden moet ook de inwoners van deze wijk toch hebben laten zien dat een stem op rechts niet de goede weg is".

Lees verder
7 januari 2011

SP wil duidelijkheid over restauratie Heilig Hartkerk

Via de lokale media en vanuit de gemeenschap ontvingen wij recentelijk verontrustende berichten met betrekking tot de al dan niet aangevangen restauratie van de Heilig Hartkerk. Eén van de voorwaarden voor de provinciale subsidie was dat er 1 januari 2011 begonnen zou worden. Het is niet duidelijk of dat inmiddels ook is gebeurd. Bovendien bestaat er onduidelijkheid over de omvang van de restauratie en daarmee samenhangend de plannen van eigenaar Woonzorg.

Lees verder
7 januari 2011

Nieuw bestuur SP Breda gekozen

De leden van de SP in Breda kozen op 5 januari 2011 een nieuw bestuur, stelden het jaarplan voor 2011 en het jaarverslag over 2010 vast. Er werd af en toe stevig, maar vooral constructief gedebatteerd en de plannen voor het komende jaar werden unaniem vastgesteld. De afdeling geeft prioriteit aan het verder versterken van de logistiek van foldering en Tribunebezorging, stelde ambitieuze doelen met betrekking tot leden- en medewerkerswinst, gaat fors inzetten op het verder uitbouwen van onze ledenwerkgroepen in Zundert en Alphen-Chaam en gaat, nog meer dan afgelopen jaar, buurten in de buurt. Als voorzitter en organisatiesecretaris werden respectievelijk Johan Kwisthout en Rinus Filius herkozen. Als bestuursleden werden Gerda van Veghel, Hans Creemers, Rob Visser, Merian Marijnissen, en Eva Brokx gekozen. Samen met fractievoorzitter Patrick van Lunteren vormen zij het nieuwe afdelingsbestuur. Het bestuur zal in de eerste vergadering een waarnemend voorzitter kiezen en de taken verder verdelen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier