h

Nieuws uit 2011

19 oktober 2011

SP: onverkoopbare woningen terug in verhuur

In de Herijkte Alliantie Breda 2011-2014 die het college is overeengekomen met de woningcorporaties, valt te lezen dat er wederom 4.330 huurwoningen geoormerkt zijn voor de verkoop. Ondertussen merken wij op dat in de stad grote hoeveelheden te koop staande corporatiewoningen leeg staan. De SP kan het niet vaak genoeg benadrukken: Breda kent nog altijd een grote woningschaarste. Met ruim 30.000 mensen op de wachtlijst voor een corporatiewoning is het voor ons dan ook niet te begrijpen dat er ondertussen woningen van diezelfde corporaties leeg staan.

Lees verder
17 oktober 2011

Werelddag tegen Armoede

Wie rijkdom niet kan delen is als mens totaal mislukt. Dat schreef Karel Glastra van Loon in een protestlied voor de SP. Vandaag 17 oktober 2011 klonk dat signaal ook weer duidelijk door in de toespraken op de Grote Markt. De werkgroep "Marge in Beeld" heeft een nieuw Bredaas netwerk opgericht om signalen van onrecht, armoede en uitsluiting te verzamelen. Die worden doorgegeven aan de verantwoordelijke instantie of gemeente. Ook knelpunten rond schuldhulpverlening en schuldsanering komen aan de orde. "Een prachtig initiatief", zegt fractievoorzitter Patrick van Lunteren van SP Breda. "Onder aanvoering van VVD is de afbraak van het armoedebeleid in Breda en Nederland in volle gang. De krachten bundelen is nu heel hard nodig".

Lees verder
12 oktober 2011

Thuiszorgtroubabour

Mario werkt in de thuiszorg en wordt binnenkort ontslagen. Zijn baas heeft de aanbesteding verloren. Breda gaat van 17 aanbieders naar 5 terug. Met Mario staan per 1 januari 1000 collega's op straat. Ook moeten 4600 mensen op zoek naar een andere aanbieder voor de zorg bij hen thuis. De gemeente had bij de aanbesteding verder geen eisen gesteld aan kwaliteit en een goede overgang van personeel. Het ging de wethouder vooral om de laagste prijs zodat zijn begroting weer klopte. De mensen achter de cijfers telden even niet mee. Mario moet dus straks ergens anders aan de slag. Zoals het er nu naar uit ziet voor veel minder geld. De mensen thuis moeten maar afwachten wie ze krijgen en hoe de zorg geleverd wordt.Mario maakte gebruik van zijn recht om in te spreken in de commissie waarin de aanbesteding behandeld werd. Aangezien er aan de vorm van die inspraak geen eisen worden gesteld, deed Mario het als Bob Dylan en Boudewijn de Groot in hun beste jaren: zingend en wel!

Lees verder
8 oktober 2011

Patrick van Lunteren gekozen als regiobestuurder

Patrick van Lunteren, fractievoorzitter van de SP in Breda, is door de West-Brabantse SP-leden gekozen als regiobestuurder van de SP regio Brabant-West. De regiobestuurders van de SP, twintig in totaal, fungeren als coach en sparringpartner voor de afdelingen in hun regio en maken deel uit van het Partijbestuur van de SP. Afdelingsvoorzitter Johan Kwisthout feliciteerde de afdelingen met deze keuze: "Socialisten staan altijd voor eerlijk delen. Wij staan als Bredase afdeling graag een 'stukje Patrick' af aan de afdelingen in de regio". Van Lunteren blijft onverminderd actief als gemeenteraadslid als Breda.

Lees verder
6 oktober 2011

SP: Laat Rahal Lamlih zijn goede werk doen!

Rahal Lamlih kookt al jaren lang voor de Bredase daklozen. Hij haalt voedsel op bij de Bredase supermarkten en winkeliers, bereidt een maaltijd en deelt deze dagelijks uit voor de deur van daklozenopvang 't IJ aan de Slingerweg. Zijn initiatief heeft "Resto du Coeur" (restaurant van het hart). Lamlih, zelf ooit dakloos geweest, is hier ooit mee gestart toen hij een dakloze uit een vuilnisbak bij de HEMA zag eten: "Ik vind dat in Breda niemand uit een vuilnisbak hoeft te eten." Hij werd in 2008 gekozen tot Brabander van het jaar, een Bredanaar waar we met zijn allen trots op moeten zijn. Tot onze ontzetting lazen wij in BN-de Stem van 6 oktober 2011 dat Lamlih zijn Resto du Coeur niet meer mag uitoefenen omdat hij daarmee collegebeleid ondermijnt. Een initiatief, vol barmhartigheid en zelfopoffering wordt om zeep geholpen. SP-raadslid Maurice Spapens klom in de pen en schreef wethouder Meeuwis: "U zou beter hebben moeten weten en in samenspraak met Rahal Lamlih naar een oplossing hebben moeten zoeken."

Lees verder
6 oktober 2011

'Boete van Bob' voor scheefwoners

Wethouder Bob Bergkamp gaat het zogenaamde goedkope scheefwonen hard aanpakken. In plaats dat ze het gebrek aan betaalbare woningen oplossen, gaat dit college van VVD, CDA, D66 en GroenLinks de huurders beboeten. Mensen die in een goedkope huurwoning wonen en in de loop der jaren iets meer zijn gaan verdienen, krijgen straks een boete van 5% huursverhoging. Mert iets meer bedoelen ze hier overigens net boven één keer modaal, ca 33.000 euro. Je er maar net een paar euro boven zitten met twee kinderen, in een leuke huurwoning", zegt Bas Maes, commissielid voor SP Breda. "Die mensen worden nu gestraft om het falen van de bouwmarkt te maskeren. Laat ze met rust en ga doen wat je moet doen als gemeente en corporaties, bouwen".

Lees verder

Pagina's

U bent hier