h

Nieuws uit 2010

8 maart 2010

SP uit onderhandelingen gezet

De SP Breda komt maandagavond teleurgesteld uit de bespreking met de informateur en Bredase politieke partijen. De SP was positief het gesprek ingegaan. Gezien de bezuinigingen die ons de komende tijd te wachten staan wilde de SP graag aan het college deelnemen. Op deze manier zouden de bezuinigingen zo min mogelijk terecht komen bij de gewone Bredanaars. Er zou wat ons betreft niet worden gekort op zaken als armoedebeleid, thuiszorg, bibliotheek en de Bredapas. Tot grote teleurstelling wordt de SP niet in de gelegenheid gesteld aan de college-onderhandelingen deel te nemen. ‘Zonder inhoudelijke argumenten zijn we direct buiten spel gezet door de andere partijen’, zegt fractievoorzitter Van Lunteren. ‘ Op mijn vraag die keuze nader te duiden bleef het oorverdovend stil’.

Lees verder
4 maart 2010

Een stapje terug..

.. om er straks weer twee vooruit te zetten. Zo karakteriseerde campagneleider Johan Kwisthout het zetelverlies (van vier naar drie) in Breda. "Succesvolle sporters kunnen slecht tegen hun verlies, maar weten een verlies om te zetten in hernieuwde motivatie om de volgende keer wél te winnen. Ook wij trekken lering uit dit verlies. We hebben ons in de afgelopen periode onvoldoende weten te profileren, zowel binnen als buiten de raad, en met onze vier zetels onvoldoende gewicht in de schaal weten te leggen. We gaan er voor zorgen dat over vier jaar niemand om ons heen kan!"

Lees verder
7 februari 2010

De SP in de dorpen

Niet alleen de stad Breda, maar ook de omliggende dorpen in de gemeente krijgen de volle aandacht van de SP. Of het nu gaat om het bouwplan Bladerpoort in Ulvenhout, de geluidswal van Nieuw Wolfslaar in Bavel, glastuinbouw in Prinsenbeek of de houtwal in Teteringen. Ook in de campagne is de SP in de dorpen actief om met de bewoners te praten over de verkiezingen, de issues die bij hen spelen, en de alternatieven van de SP. Op 6 februari tourde de SP met een standje langs de voormalige randgemeenten.

Lees verder
6 februari 2010

Parkeer-en-pendel alternatief voor drukke binnenstad

Vanuit de Haagse Beemden de auto bij NAC parkeren en met de pendelbus naar de binnenstad om koffie te drinken en te winkelen. En daarna weer terug met de pendelbus. Geen file voor de parkeergarages en geen hoge parkeertarieven. De familie De Vliegere maakte dankbaar gebruik van de eenmalige parkeer-en-pendel dienst die de SP opzette tussen het NAC-stadion en de Haven.

Lees verder
4 februari 2010

Open brief SP aan PvdA

Lieve Roos,

Lees verder
4 februari 2010

SP presenteert alternatieve visie op woningbouw

SP-raadslid Koos Gouka heeft op 2 februari de nota 'Het Alternatief - woonvisie SP Breda' aangeboden aan de wethouder Volkshuisvesting en aan de gemeenteraad. In de woonvisie geeft de SP onder andere aan waar volgens haar gebouwd kan worden, hoe de stad bereikbaar gehouden moet worden, hoe we goedkope woningen en studentenhuisvesting kunnen realiseren, hoe we om moeten gaan met bedrijventerreinen en kantoren, wat het beleid van het Woonloket en de woningcorporaties zou moeten zijn enzovoorts. In de woonvisie wordt op een overzichtelijke manier helder gemaakt waar de SP voor en tegen is. Aangezien woningbouw een heikel punt is voor de SP, waar we vaak lijnrecht tegenover de collegepartijen staan, is het belangrijk om niet alleen kritiek te hebben, maar ook nadrukkelijk alternatieven te schetsen. Dit doet de SP met deze woonvisie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier