h

SP stort achtduizend euro terug in gemeentekas

3 april 2010

SP stort achtduizend euro terug in gemeentekas

Hoewel het nieuwe college bekend heeft gemaakt 28 miljoen te willen bezuinigen, kan de eerste meevaller ook in de boeken worden bijgeschreven. De SP-fractie stort achtduizend euro aan niet-bestede fractiemiddelen terug in de gemeentekas. Volgens Frank Vergroesen, fractievoorzitter van de SP van 2006-2010, heeft de SP zuinig aangedaan. "Het is immers gemeenschapsgeld en dat moet je niet over de balk gooien. We hebben niet meer geld uitgegeven dan noodzakelijk was om te functioneren als fractie. Van het ons toebedeelde fractiebudget in deze periode houden we daarom flink wat over. Een fors deel daarvan storten we, zoals afgesproken is, terug in de gemeentekas." Voor de SP aanleiding om te pleiten voor een korting op de fractievergoedingen. Als je je geloofwaardig wilt maken naar de burger toe moet je immers zelf het goede voorbeeld geven.

Huidig fractievoorzitter Patrick van Lunteren: "Fracties moeten hun werk kunnen doen en goed ondersteund worden. Deels is hiervoor de griffie beschikbaar, deels heeft iedere fractie - naar rato van grootte - een bepaald budget voor ondersteuning, bijvoorbeeld om een fractiemedewerker aan te stellen. We hebben de indruk dat dit budget veel te ruim is. Wij zijn als SP natuurlijk een hele actieve partij die veel onder de mensen is en groeperingen of mensen met raad en daad bij staat. Als zelfs wij al zoveel geld over houden dan moeten de andere partijen helemaal riant in de slappe was zitten. Daar mag of sterker: moet wat aan gedaan worden in deze tijden van crisis. Het nieuwe college roept steeds dat de bezuinigingen bij iedereen pijn gaan doen, laten we dan ook vooral onszelf niet ontzien en ook bezuinigen op fractie-, raads- en commissievergoedingen. Als er 28 miljoen bezuinigd moet worden moeten de politieke partijen natuurlijk óók naar zichzelf kijken!"

U bent hier