h

Je hart zit links - klopt het nog?

6 april 2010

Je hart zit links - klopt het nog?

Open brief aan leden GroenLinks Breda, uitgedeeld bij de ledenvergadering van 6 april

Beste linkse strijdmakkers,

Jullie vergaderen vandaag over het coalitieakkoord van het nieuwe college in Breda, en in het bijzonder besluiten jullie over de deelname van GroenLinks in dit college. Dat is een belangrijke en historische beslissing: Breda staat voor een grote bezuinigingsoperatie en we staan voor een tweesprong. Wordt de rekening gelegd bij degenen die het al moeilijk hebben, of vragen we de sterkste schouders om solidariteit te tonen? De SP heeft zich hard gemaakt voor het laatste. Weliswaar zijn er flink wat verschuivingen geweest bij de verkiezingen; de gemeenteraad kent nog steeds een progressieve meerderheid en een college ‘over links’, wat de bezuinigingspijn zo eerlijk mogelijk verdeelt, is mogelijk in Breda. Wat er nu aan jullie wordt voorgelegd is echter een college ‘over rechts’ waar GroenLinks als doekje voor het bloeden aan mag schuiven maar waarbij PvdA en SP aan de kant staan.

In het collegeakkoord wat jullie wordt voorgelegd staan flink wat rechtse hobbies – zoals ’s avonds gratis parkeren op het Chasséveld – maar wordt er bezuinigd op maatschappelijke ontwikkelingen, op de Bredapas, op de langdurigheidstoeslag in de bijstand, enzovoorts. Tien miljoen aan bezuinigingen moet nog ingeboekt. Over zorg, zoals WMO, thuiszorg, en dergelijke staat geen woord in het programma. Vallen daar de zwaarste klappen?

Jullie hebben vanavond de sleutel in handen: óf je bent met handen en voeten gebonden aan het meest rechtse college sinds mensenheugenis in Breda, óf je kiest er voor om als bondgenoot van de gewone Bredanaar te strijden voor een alternatief. GroenLinks en haar voorgangers in Breda staan in een strijdbare traditie, met illustere namen als Nico Garritsen, Luce Paulussen, Christ Crul, en anderen. Ook in een recent verleden stond GroenLinks vaak zij aan zij met de SP als het gaat om de belangen van hen die het minste bezitten. Aan jullie is vanavond de keuze om aan de juiste kant te blijven staan. Je hart zit immers links!

Met strijdbare groet,
Fractie en bestuur SP afdeling Breda

U bent hier