h

Coalitie-akkoord bekend: de blaffende honden bijten nog niet

2 april 2010

Coalitie-akkoord bekend: de blaffende honden bijten nog niet

Vandaag is het coalitie-akkoord van VVD, CDA, D66 en GroenLinks gepresenteerd. De SP-fractie had op meer gehoopt. Het coalitie-akkoord ‘@Breda’ scoort hoog op de ladder van inhoudsloze glossy’s, waar de 'trendy' naam goed bij past. Mooie plaatjes een leuk filmpje en veel praatjes. Samen doen, meer eigen verantwoordelijkheid van de bewoners en ondernemers in Breda, meer interactie tussen mensen en bestuur. Open deuren, die in ieder willekeurig akkoord hadden kunnen staan. Het is een akkoord waar niet de beloofde harde keuzes zijn terug te vinden. ‘Misschien goed bedoeld’, zegt fractievoorzitter Patrick van Lunteren van de SP, ‘maar dan weet de achterban van de afzonderlijke coalitie-partijen, en met name die van GroenLinks, natuurlijk nog niet waar ze van de week mee in moeten stemmen’.

Kerntakendiscussie, bedrijfsvoering, versobering maatschappelijke ontwikkeling, meer arbeidsparticipatie, dat zijn de lege frasen die onder het kopje bezuinigen staat. Daar kan de coalitie dus alle kanten mee op. Het moet volgens VVD-kopman Dijkhof de komende jaren in een organisch proces nader ingevuld worden. ‘Jammer ik had meer lef en daadkracht verwacht van die jonge honden’, zegt Van Lunteren. ‘Want waar iedereen natuurlijk op zit te wachten is duidelijkheid. Waar gaan de klappen vallen? Waar snijdt het mes van de 28 miljoen bezuinigingen, wat gaat dat mij kosten als inwoner van Breda’? Er moet nog 10 miljoen ingevuld worden aan bezuinigingen in een zogenaamde "kerntakendiscussie".

De SP vindt het jammer dat er wel populistische kreten worden geslaakt als "mensen in de bijstand moeten werken voor hun uitkering" maar er niet duidelijk wordt gemaakt waar die banen dan wel vandaan moeten komen. Veel mensen kwamen juist in de bijstand omdat ze ontslagen zijn, zich nu het schompes solliciteren, maar inmiddels te oud bevonden worden om ooit nog aan de bak te kunnen komen. Die blijven tot hun 65e - en als het aan de Haagse collega's van de collegepartijen ligt tot hun 67e - in de bijstand steken, zonder perspectief. Daartegenover plaatst de SP het voorstel van een gemeentelijke werkmaatschappij, waar werk gedaan wordt wat nu blijft liggen en waar mensen die nu aan de kant staan aan de slag kunnen tegen in ieder geval het minimumloon. Verder betreurt de SP het dat enerzijds bezuinigd moet worden op maatschappelijke ontwikkelingen, terwijl er wél geld wordt gereserveerd om symbool-politiek te voeren: parkeren op het Chasséveld wordt 's avonds gratis. "Leuk voor bezoekers van het Casino en het Chassétheater dat ze die paar euro besparen, maar is dit nu waar de gemeente prioriteit aan moet geven? En de VVD maar roepen dat de linkse partijen voor Sinterklaas spelen!"

De SP is ook niet gelukkig met het voorstel om van iedere zondag een koopzondag te maken. Dat is volgens de SP funest voor de kleine ondernemer die of omzet verliest, of zijn gezinsleven naar de knoppen ziet gaan. Het levert economisch nauwelijks iets op - een euro kan maar een keer worden uitgegeven - en de maatschappelijke prijs is te hoog. Er worden geen harde afspraken gemaakt om extra goedkope woningen te bouwen, maar er wordt wel prioriteit gegeven aan het aantrekken van middeninkomens. Er wordt bezuinigd op de Bredapas, maar andere de andere kant staat er keihard op papier dat er geen eerlijker lastenverdeling van de afvalstoffenheffing en rioolrecht mag komen: een miljonair moet hetzelfde blijven betalen als iemand met een minimuminkomen. Er wordt wel bezuinigd op de langdurigheidstoeslag voor mensen die langdurig in de bijstand zitten, maar de gemeenteraad en de wethouders zelf blijven voorlopig buiten schot.

Gematigd positief is de SP over het voorlopig aanhouden van sloopplannen van sociale woningbouw, het niet meer bouwen in het Markdal en Mastbos, en het realiseren van een sociaal pension. Maar alles bij elkaar is dit een zware klap voor de onderkant in Breda die nog veel harder uit kan pakken als de tien miljoen aan bezuinigingen bekend gaat worden. Over zorg staat bijvoorbeeld helemaal niets in het programma. Hoe zit het met gehandicaptenvoorzieningen, met de thuiszorg, met de WMO? Gaan daar de klappen vallen die de coalitiepartners nu nog niet op papier durven zetten? Hoe dan ook staat de SP in de startblokken om onze voorzieningen in stand te houden en de rekening van de crisis daar te leggen waar deze thuis hoort.

U bent hier