h

Ledenvergadering SP Breda kiest nieuw bestuur

7 april 2010

Ledenvergadering SP Breda kiest nieuw bestuur

De ledenvergadering van de SP heeft vandaag een nieuw bestuur gekozen en het jaarverslag over 2009, en jaarplan over 2010 vastgesteld. Johan Kwisthout werd herkozen als voorzitter, Michel Spekkers als organisatiesecretaris. Hans Creemers, Rinus Filius, Merian Marijnissen en Dirk Uyl zijn als algemeen bestuursleden gekozen en fractievoorzitter Patrick van Lunteren completeert het zevenkoppige bestuur.

U bent hier