h

Ook raad tegen sloop Zaart

27 december 2010

Ook raad tegen sloop Zaart

Woensdag jl. hebben bewoners van de Zaart samen met de SP een kerstkaart bezorgd bij WonenBreburg. In reactie hierop heeft WonenBreburg bij monde van directeur Ton Streppel op de rol van de gemeente gewezen. Sloop heeft ook bij WonenBreburg niet de voorkeur maar zij voelen zich genoodzaakt. Om afspraken met betrekking tot de bouw van GWI-woningen (Geschikt Wonen voor Iedereen) na te komen moet er gebouwd worden.

Aangezien de gemeente al sinds jaren geen grond meer ter beschikking stelt aan corporaties is sloop dus de enige optie volgens WonenBreburg. Vreemd aangezien ook wethouder Bob Bergkamp zich al eerder tegen sloop heeft uitgesproken. De SP concludeert dat eigenlijk niemand voor sloop is. Vandaar dat het ons de hoogste tijd leek allen eens uit te nodigen om met elkaar om tafel te gaan. Dit gesprek staat gepland voor 14 januari. Een week voordat WonenBreburg definitief de knoop doorhakt. Hier moet toch uit te komen zijn lijkt ons.

Om wethouder Bergkamp alvast mee te geven hoe de gemeenteraad erover denkt hebben we direct na afloop van de actie een brief naar hem gestuurd. Hierin staat de oproep dat hij er alles aan zal moeten doen om sloop te voorkomen. De brief is ondertekend door alle politieke partijen (behalve de VVD). Op 14 januari liggen dus alle kaarten op tafel en kan er niet meer naar anderen gewezen worden. Niets staat het afblazen van de asociale sloopplannen dan nog in de weg!

Brief namens de fracties in de gemeenteraad (exclusief VVD)

U bent hier