h

Bewoners Zaart bezorgen WonenBreburg kerstkaart

22 december 2010

Bewoners Zaart bezorgen WonenBreburg kerstkaart

Samen met onder andere SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen hebben bewoners van de Zaart een enorme kerstkaart bezorgd op het kantoor van WonenBreburg. Op de kaart staan portretten van de veelal oudere bewoners. Hiermee hopen zij de woningcorporatie ervan te overtuigen hun appartementen niet te slopen. Voorzitster van de huurderscommissie Anneke Baardman: “Wij wensen WonenBreburg fijne feestdagen. Hopelijk gunnen ook zij ons een onbezorgd 2011.”

De mega-kerstkaart

De bewoners worden gesteund door de SP die op het idee van een kaart kwam. “Met dit barre weer is het geen doen de veelal hoogbejaarde bewoners te laten demonstreren.“ aldus Bas Maes, lid van de Bredase SP-fractie. ”Met deze kaart vol portretten willen we WonenBreburg duidelijk maken dat het niet zomaar om cijfers gaat. Het gaat over mensen van vlees en bloed die volstrekt onnodig hun huis uitgezet worden!” Het argument dat de woningen rijp zijn voor de sloop ontkent de socialist ten stelligste: “Zeven volstrekt identieke flats worden na jaren van achterstallig onderhoud nu wel opgeknapt. Het kan dus wel degelijk.”

Anneke Baardman overhandigt de kerstkaart
Foto Erland van de Wal

Na een jaar van onzekerheid kwam oktober jongstleden een haalbaarheidsonderzoek uit. Daaruit blijkt dat WonenBreburg de vorig jaar aangekondigde sloop van de 48 appartementen aan de Zaart door wil zetten. Nadat de bewoners en het college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid gesteld zijn te reageren, hakt WonenBreburg in januari definitief de knoop door. Dit zien de bewoners zonder veel vertrouwen tegemoet. “We proberen WonenBreburg al ruim een jaar op andere gedachten te brengen maar tevergeefs. Zelfs een tegenonderzoek waaruit blijkt dat sloop niet nodig is, vegen ze meteen van tafel.” Aldus Baardman. “Dit is een laatste wanhoopspoging.”

De SP ondersteunde de actie
Foto Erland van de Wal

Volgens Tweede Kamerlid Paulus Jansen staat de Bredase situatie niet op zich. “Steeds meer corporaties komen echter terug op grootschalige sloopplannen. Het aantal gesloopte corporatiewoningen is gedaald van 24.000 (2007) naar 19.000 (2009).” aldus Jansen. Volgens de SP’er is er dus nog hoop voor de bewoners. “Goed georganiseerde actie door de huurders helpt. Deze week nog maakte corporatie Domesta bekend dat het complex De Arend in Hoogeveen niet gesloopt wordt. In december 2009 startte op initiatief van de SP een campagne voor het behoud van de flat. Na een jaar heeft dat geleid tot dit succes!”

Paulus en Bas met de kerstkaart
Foto Erland van de Wal

Ondanks de daling gaat het jaarlijks slopen van vele duizenden woningen gepaard met veel menselijk leed. Mede hierom hebben de socialisten al in 2008 de “slooplat” in het leven geroepen. Jansen: “De SP is voor een betere afweging bij het besluit tot sloop of verbetering. Daarvoor hebben we de slooplat ontwikkeld, met vijf criteria die samen bepalen of er wel of niet gesloopt moet worden. Op grond van die Slooplat zou de Zaart niet gesloopt maar opgeknapt moeten worden.”

Directeur Ton Streppel nam de kaart namens WonenBreburg in ontvangst. Ondanks dat hij zei begrip te hebben voor de zorgen van de bewoners te hebben kon hij geen toezeggingen doen. “Daarnaast moet u niet alleen naar ons kijken. Volgens afspraak met de gemeente moeten wij nieuwe woningen bouwen. Als de gemeente daar vervolgens geen grond voor beschikbaar stelt dan moet er wel gesloopt worden.”Aldus Streppel. Op een uitnodiging van de SP om dan samen met de bewoners en de wethouder om tafel te gaan ging hij graag in. Dit gesprek moet dan wel op korte termijn plaatsvinden. Op 18 januari neemt WonenBreburg hoe dan ook een besluit.

U bent hier