h

Strikte voorwaarden aan cameratoezicht

17 november 2016

Strikte voorwaarden aan cameratoezicht

Foto: SP
Er moeten strikte voorwaarden gesteld worden aan het voornemen om ook in woongebieden cameratoezicht in te zetten. SP, D66, GroenLinks en Volkspartij Breda zullen daartoe tijdens de raadsvergadering van donderdag een wijziging indienen op het voorstel om de burgemeester verregaande bevoegdheden te geven. "Wanneer we die voorwaarden nu niet stellen, geven we de burgemeester carte blanche", zegt initiatiefnemer en SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Juist omdat veel partijen het erover eens zijn dat cameratoezicht in woongebieden als ultimum remedium gezien dient te worden, moeten we nu als gemeenteraad aangeven waar voor ons de grens ligt!"

De voorwaarden die de genoemde partijen stellen, komen erop neer dat omwonenden vooraf actief worden geïnformeerd over het hoe en waarom van het toezicht. Daarnaast mag cameratoezicht alleen ingezet worden wanneer er een aantoonbaar risico is op verstoring van de openbare orde. "De aanwezigheid van hangjongeren als zodanig rechtvaardigt het inzetten van cameratoezicht bijvoorbeeld niet", zegt Maes. "Ook moet de burgemeester verantwoording afleggen aan de gemeenteraad over de inzet en toelichten waarom het inderdaad een ultimum remedium was en de inzet van bijvoorbeeld de wijkagent geen mogelijkheid was."

Reactie toevoegen

U bent hier