h

Nieuws uit 2015

27 november 2015

SP en CDA: Heeft Bavel behoefte aan elitezorg?

Foto: SP
  SP Breda en CDA Breda willen van het College van B&W weten of de inwoners van Bavel zitten te wachten op elitaire zorg. In het nieuwbouwplan De Smidse komen zorgwoningen die maandelijks 8.000 euro kosten, waarvan 3.750 euro eigen bijdrage. Hiermee zijn de woningen voor een grote groep mensen onbetaalbaar. Dit terwijl juist in Bavel grote behoefte bestaat aan woningen om oud te kunnen worden in de vertrouwde omgeving. Raadsleden Dirk Uijl (SP) en Jeroen Bruijns (CDA): "In hoeverre sluiten deze woningen voor zorgbehoevende ouderen aan bij de vraag die er is en zijn er ook concrete plannen voor Bavelse ouderen met een iets minder dikke portemonnee?"Lees verder
25 november 2015

WonenBreburg stopt met gebruik giftige bestrijdingsmiddelen

Foto: SP
In reactie op vragen van SP Breda heeft Gemeente Breda laten weten dat ook woningcorporatie WonenBreburg stopt met het gebruik van Roundup. Roundup is een glyfosaathoudend onkruidbestrijdingsmiddel dat hormoonverstorend werkt en zeer waarschijnlijk kankerverwekkend is. De gemeente zelf is daarom al twintig jaar geleden overgestapt op meer milieuvriendelijke alternatieven. "Tot verbazing van enkele huurders en mijzelf, werkte WonenBreburg nog wel met die troep", zegt SP-raadslid René Spiegels. "Na een gesprek met de huurders en de gemeente, zien zij nu gelukkig ook in dat dit echt niet meer kan!"Lees verder
24 november 2015

“Maak Beemdentil voor jongeren”

Foto: SP
Omwonenden van buurthuis De Beemdentil in de Haagse Beemden zien graag meer activiteiten in het buurthuis. Met name voor jongeren. Dat blijkt uit een enquête die SP Breda heeft gehouden. Elders in Breda strijden de inwoners juist voor het behoud van hun geliefde buurthuis, bij De Beemdentil lijkt het omgekeerde het geval. Ondanks dat het buurthuis open is en blijft, zegt 96 procent van de omwonenden er weinig, tot nooit gebruik van te maken. Michel Verschuren (Bestuursvoorzitter SP Breda): "Dit roept bij ons de vraag op of er daadwerkelijk geen behoefte is aan een buurthuis, of dat er wellicht iets anders aan de hand is?"Lees verder
21 november 2015

Avondje NAC

Foto: SP
Vrijdagavond waren diverse maatschappelijke organisaties op uitnodiging van SP Breda aanwezig bij de door NAC met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Den Bosch. Onder hen Sterren van Morgen, Thuis Op Straat, Grote Broer/Zus en Popcorner. Vanwege een in 2013 gemaakte afspraak met NAC heeft de Gemeente Breda honderd stoeltjes in het stadion tot haar beschikking. Politieke partijen mogen die één keer per seizoen vullen. “Omdat je als politiek afstand wil houden van een bedrijf wat NAC feitelijk is, is deze afspraak omstreden en wordt binnenkort herzien”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Tot het echter zover is laten we al deze organisaties die zich inzetten voor een socialer Breda, graag genieten van een avondje NAC!”Lees verder
20 november 2015

Meerderheid raad: cameratoezicht alleen als uiterste redmiddel

Foto: SP
Donderdagavond sprak de Gemeenteraad op initiatief van SP Breda over cameratoezicht in het Valkenberg. Eerder liet Burgemeester Paul Depla via een brief weten dat hij, ondanks dat het park niet onveiliger is geworden, bezig is met het voorbereiden van cameratoezicht. Dat is SP Breda wat te kort door de bocht. "Cameratoezicht is een thema dat altijd zeer gevoelig ligt en waar we het als politiek met elkaar over moeten hebben", zegt SP-raadslid Maurice Spapens. "Zeker wanneer camera's niet direct worden uitgekeken, leidt dat volgens mij slechts tot schijnveiligheid!"Lees verder
18 november 2015

Buurthuis Geeren-Noord strijdt voor voortbestaan

Foto: SP
Woensdagavond protesteerden bestuur en gebruikers van Buurthuis Geeren-Noord op de Grote Markt in Breda. Onder grote mediabelangstelling, naast de lokale media was ook Omroep Brabant en Hart van Nederland aanwezig, vroegen de tientallen demonstranten aandacht voor de dreigende sluiting van het buurthuis. Aansluitend namen de demonstranten plaats op de publieke tribune van het Stadhuis waar SP Breda het onderwerp op de agenda had gezet. SP-commissielid Rachied Benabbou: "Geeren-Noord is een wijk waar het belangrijk is dat mensen van verschillende afkomst elkaar blijven ontmoeten!"

Lees verder

Pagina's

U bent hier