h

Nieuws uit 2014

21 oktober 2014

“Een ontmoetingsplek in plaats van verloedering”

Zaterdag heeft SP Breda gebuurt in het Ginneken met de bewoners in de omgeving van het Schoolakkerplein. Aanleiding was een aantal klachten van bewoners over het al zeven jaar braakliggende terrein van de gesloopte Maycrete-woningen. SP Breda wil graag van de bewoners zelf horen wat zij weten over de plannen voor het terrein. Ook hoort de SP graag wat de bewoners zelf willen dat er met het terrein gebeurt, als (tijdelijke) invulling. “Veel buurtbewoners zijn al zo gewend dat ze niets meer horen over het braakliggende terrein, dat ze de moed hebben opgegeven dat er nog iets mee gaat gebeuren,” zegt SP-gemeenteraadslid Ria Wiegeraad.

Lees verder
20 oktober 2014

Interview met wethouder Patrick van Lunteren

Sinds mei 2014 is Patrick van Lunteren de eerste SP-wethouder in Breda. Hij heeft onder andere financiën, regio, bouwen en wonen, accommodaties en jeugd in zijn portefeuille. We vragen hem naar zijn ervaringen in zijn eerste half jaar als bestuurder van de stad.

Lees verder
17 oktober 2014

Magazine 'Armoede in Breda'

Vrijdag, 17 oktober 2014, was het werelddag van verzet tegen armoede. Om daar ook in Breda bij stil te staan waren er diverse activiteiten. Zo organiseerden Marge in Beeld 2 onder andere een huwelijk en een modeshow met tweedehands kleding. Een heel ander idee kwam van voormalig drukker Susanne van Loo. Zij overhandigde het allereerste exemplaar van haar magazine ‘Armoede in Breda’ aan wethouder Bergkamp (CDA).

Lees verder
17 oktober 2014

Grote stappen gezet op gebied zorg en armoedebestrijding

Donderdag heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen van het college voor armoedebestrijding en de uitvoering van de nieuwe zorgtaken van de gemeente. "Hiermee laat de coalitie van SP, CDA, PvdA, GroenLinks en Breda'97 duidelijk zien dat het in Breda voortaan eerlijker en socialer moet," zegt SP gemeenteraadslid Dirk Uijl. "Daar zijn we natuurlijk erg tevreden over."

Lees verder
17 oktober 2014

Aanpak achterstallig onderhoud fietspaden en wegen

Donderdag heeft de raad ingestemd met de aanpak van het achterstallig onderhoud van fietspaden, wegen en bruggen. En dat was volgens SP fractievoorzitter Bas Maes geen seconde te vroeg: "Ook deze week lazen we in de krant dat er iemand gewond raakte door een slecht onderhouden fietspad. Het is goed dat het door dit college eindelijk aangepakt wordt."

Lees verder
9 oktober 2014

Breda's Museum en MOTI moeten samen verder

Deze week werd het onderzoek van Van Laarhoven gepresenteerd. De conclusie komt overeen met dat wat iedereen eigenlijk al wist: het Breda's Museum en MOTI moeten samen verder om te kunnen overleven. "Het vorige college heeft het Breda's Museum meer dood dan levend achtergelaten,” zegt SP-raadslid Jamal El Kaddouri. "De SP is blij dat er nu gekozen wordt om de krachten te bundelen en samen een sterk museum te worden dat veel mensen aan zal spreken."

Lees verder

Pagina's

U bent hier