h

“Een ontmoetingsplek in plaats van verloedering”

21 oktober 2014

“Een ontmoetingsplek in plaats van verloedering”

Zaterdag heeft SP Breda gebuurt in het Ginneken met de bewoners in de omgeving van het Schoolakkerplein. Aanleiding was een aantal klachten van bewoners over het al zeven jaar braakliggende terrein van de gesloopte Maycrete-woningen. SP Breda wil graag van de bewoners zelf horen wat zij weten over de plannen voor het terrein. Ook hoort de SP graag wat de bewoners zelf willen dat er met het terrein gebeurt, als (tijdelijke) invulling. “Veel buurtbewoners zijn al zo gewend dat ze niets meer horen over het braakliggende terrein, dat ze de moed hebben opgegeven dat er nog iets mee gaat gebeuren,” zegt SP-gemeenteraadslid Ria Wiegeraad.

De buurtbewoners willen graag een parkje, speeltuin of een bloementuin als tijdelijke invulling. Zo zegt één van de buurbewoners: “Het zou goed zijn voor de buurt, een groene ontmoetingsplek in plaats van deze verloedering!” Ook hoorde de SP dat er nog steeds overlast is van ratten in de directe woonomgeving, voor de mensen is dit een groot probleem. “We hebben dit jaar, naar aanleiding van klachten van bewoners, afspraken gemaakt met WonenBreburg en zijn er maatregelingen getroffen,” zegt Wiegeraad. “Maar volgens de bewoners heeft dit niet voldoende geholpen.”

SP Breda gaat alle reacties snel verzamelen en  als er actie nodig is dan volgt die zeker.

Reacties

goede dag wat ik heel erg vindt is dat de echte ginnekenaren geen appartement kunnen bewonen in hun eigen buurt , ik zelf zou heel graag zien dat er appatementen komen zodat de ouderen mensen daar langer op zichzelf kunnen wonen met vriendelijke groet

Reactie toevoegen

U bent hier