h

Nieuws uit 2014

7 november 2014

AVOND OVER ISIS GROOT SUCCES

Woensdag organiseerde SP Breda een informatieavond over het standpunt van de SP met betrekking tot ISIS en het geweld in het Midden-Oosten. Gastsprekers waren Younis Lutfula (SP Statenlid Utrecht en van Koerdische afkomst) en Harry van Bommel (SP Tweede Kamerlid). Gesproken werd over de complexiteit in het Midden-Oosten. Wie steunt nu eigenlijk welk land of groepering? Als je het ene land steunt, steun je daarmee dan niet ongewild een groepering die op de terroristenlijst staat? Kortom: het is heel complex en dat los je niet op met alleen maar bommen gooien.

Lees verder
5 november 2014

Wat leert Breda van misstanden woningcorporaties?

SP Breda wil dat de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties worden besproken met de Bredase corporaties. "Bestuurders, toezicht en politiek hebben gefaald en er zijn miljarden aan huurpenningen in verkeerde zakken verdwenen," zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes.  "We moeten er in Breda voor zorgen dat misstanden zoals bij Laurentius of WSG uit Geertruidenberg nooit meer voor zullen komen!"

Lees verder
2 november 2014

Behandeling van de begroting 2015

Deze week werd in de verschillende raadscommissies de begroting 2015 besproken. Vier lange avonden verder mag geconstateerd worden dat het college, en dan in het bijzonder de wethouder financiën Patrick van Lunteren, deze test glansrijk heeft doorstaan. Naast de te verwachten steun van de coalitiepartijen SP, CDA, PvdA, GroenLinks en Breda’97, mocht veel van wat er in de begroting staat ook op enthousiasme van de oppositie rekenen.

Lees verder
1 november 2014

Succesvolle regioconferentie voor SP Breda

De regioconferentie voor alle Brabantse SP-afdelingen is voor Breda succesvol verlopen. Niet alleen werden maar liefst drie Bredanaars gekozen tot kandidaat-statenlid voor de verkiezingen van maart 2015. Ook werd SP-bestuurslid Merian Marijnissen verkozen tot nieuwe regiovertegenwoordiger van West-Brabant. Zij volgt daarmee nu formeel Patrick van Lunteren op die eerder dit jaar die functie al neerlegde toen hij wethouder in Breda werd. “Het is voor ons een teken dat de afdeling Breda veel talent bevat,” zegt trotse voorzitter Cees Venderbos. “Ik wens iedereen veel succes in haar of zijn nieuwe rol en heb er alle vertrouwen in.”

Lees verder
1 november 2014

Rahal Lamlih in het zonnetje gezet

In een anonieme brief is het SBS6-programma "Wie goed doet" gevraagd of men Rahal Lamlih, die al jaren vrijwillig voor dak- en thuislozen kookt, ook iets goeds toe wilden laten doen komen. Vrijdag was het zo ver. Lamlih mocht niks weten anders zou het feestje niet door gaan. Met medewerking van onder meer Maurice Spapens, raadscommissielid voor de SP en politieke steun en toeverlaat van de weldoener,  lukte het om Lamlih ergens anders te laten koken zodat men thuis tv-opnamen kon maken. Ondertussen verzamelden zich mensen in de Houtmanstraat. Daar stond onder een rood doek een nieuwe mobiele keuken voor Lamlih.

Lees verder
31 oktober 2014

Werkgroep jeugd en politiek

Woensdag vond de eerste bijeenkomst van het nieuwe schooljaar plaats van de werkgroep jeugd en politiek onder aanvoering van SP gemeenteraadslid Karen Vermariën. Met deze werkgroep wil de Bredase gemeenteraad jongeren actief betrekken bij de lokale politiek. "Deze eerste bijeenkomst hebben diverse klassen 5VWO een politiek thema uitgekozen," zegt Vermariën. "Zij zullen dit samen met twee raadsleden verder uitwerken en het komend voorjaar vol overgave verdedigen in een heus raadsdebat. Het winnende idee zal dan ook daadwerkelijk uitgevoerd worden!"

Lees verder

Pagina's

U bent hier