h

Nieuws uit 2011

25 mei 2011

SP wil jongerenaccomodatie Haagse Beemden

De SP maakt zich sterk voor een centrale jongerenaccomodatie in de Haagse Beemden. Deze week werden er vragen hierover richting het college gesteld. Drie weken geleden heeft wethouder Boelema in een sms’je laten weten aan de jongeren in de Haagse Beemden dat de komst van een jongerenaccommodatie waarvoor zij al vele jaren strijden, van de baan is. Het college heeft besloten de ruim 9.000 jongeren in Bredaas grootste wijk geen eigen plek te geven zoals beloofd. De jongeren moeten zich wenden tot de huidige drie buurthuizen die de wijk nu nog telt. Hoeveel er daarvan over blijven met de op handen zijnde bezuinigingen is nog maar zeer de vraag.

Lees verder
22 mei 2011

Burg. Middelaerlaan omgedoopt tot Geenhuyzen

Op zondag 22 mei werd het terrein aan de Burgemeester Middelaerlaan door de SP omgedoopt tot Geenhuyzen. Op dit braakliggend stuk grond nabij het Schoolakkerplein stonden tot voorheen de Maycrete-woningen. Inmiddels ligt het er al weer vier jaar totaal verwaarloosd bij. Een doorn in het oog van veel omwonenden zo bleek. Waar elders in de stad de geliefde Maycrete-woningen een monumentenstatus kregen, moesten deze exemplaren ondanks protesten van de buurt gesloopt worden. WonenBreburg zou er immers een apotheek en 32 appartementen bouwen.

Lees verder
22 mei 2011

Succesvolle actievergadering Red Ons Buurthuis in Geeren-Noord

Op uitnodiging van voorzitter Assadin Mejout van buurthuis Geeren-Noord is er op 20 mei een actievergadering geweest met zo'n twintig verontrustte en betrokken gebruikers van het buurthuis Geeren Noord. Onderdeel van de bijeenkomst was een informatieve diaserie met historische beelden. Deze foto's gaven een goed zicht op de stichting en totstandkoming van het huidige buurthuis. Het is inmiddels dertig jaar geleden dat de eerste concrete stappen gezet werden. Assadin refereerde naar aanleiding van die beelden nog even aan de voor die tijd typische kapsels en snorren, het enthousiasme van de initiatiefnemers, oud PvdA-wethouder Rein Welschen en de legertent die als tijdelijk onderkomen in de beginfase op het terrein stond.

Lees verder
18 mei 2011

Urgentieverklaring "klik voor wonen" op de schop

Commissielid Bas Maes kreeg dinsdagavond een overgrote meerderheid van de Raad mee om alsnog de regels rond urgentie voor woningzoekenden aan te pakken. Sinds de invoering van het nieuwe systeem voor woningzoekenden ‘Klik voor Wonen’ ging er veel mis. De SP Hulpdienst kreeg steeds meer schrijnende gevallen over de vloer die vanwege het wegvallen van de mogelijkheid tot urgentie tussen wal en schip vallen. "Alle reden voor de SP om de mensen achter al die systemen en getallen een gezicht te geven", zegt SP-commissielid Bas Maes. "Ik ben blij dat we brede steun krijgen. We kunnen die gezinnen toch niet met kinderen en al op straat zetten of tussen de junks en alcohollisten in de crisisopvang?".

Lees verder
9 mei 2011

Campagne "Geenhuyzen" gestart

De eerste paal wordt de grond ingeslagen
Foto Erland van de Wal

Met het in de grond slaan van het plaatsnaambordje "Geenhuyzen - 0 inwoners" op het grote braakliggende bouwterrein in de Driesprong is de campagne Geenhuyzen (zie www.geenhuyzen.nl) officieel gestart.

Lees verder
5 mei 2011

Groeten uit Geenhuyzen

Groeten uit Geenhuyzen!

Maandagmiddag geeft de SP Breda het startsein van een nieuwe campagne. Plaats van handelen is de wijk de Driesprong ter hoogte van één van de vele braakliggende terreinen die onze stad telt. Dit doet de partij door middel van het in de grond slaan van een plaatsnaambord van het fictieve Geenhuyzen. “Zoals u kunt zien staan in Geenhuyzen, geen huizen. Het heeft dan ook nul inwoners.” Aldus SP’er Bas Maes. “Vijf jaar geleden woonden hier nog 143 gezinnen, nu groeit er al jaren slechts nog onkruid”. Voor de SP is het onacceptabel dat er in tijden van woningnood niet gebouwd wordt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier