h

Burg. Middelaerlaan omgedoopt tot Geenhuyzen

22 mei 2011

Burg. Middelaerlaan omgedoopt tot Geenhuyzen

Op zondag 22 mei werd het terrein aan de Burgemeester Middelaerlaan door de SP omgedoopt tot Geenhuyzen. Op dit braakliggend stuk grond nabij het Schoolakkerplein stonden tot voorheen de Maycrete-woningen. Inmiddels ligt het er al weer vier jaar totaal verwaarloosd bij. Een doorn in het oog van veel omwonenden zo bleek. Waar elders in de stad de geliefde Maycrete-woningen een monumentenstatus kregen, moesten deze exemplaren ondanks protesten van de buurt gesloopt worden. WonenBreburg zou er immers een apotheek en 32 appartementen bouwen.

Middelaerlaan heet nu Geenhuyzen Waarom woont hier niemand?

Behalve vele handtekeningen verzamelde de SP ook de reacties van omwonenden. Zo stoort men zich aan het met bouwhekken omgeven terrein dat vol rotzooi ligt. Ook spraken we met enkele oud-bewoners van de bewuste Maycrete-woningen die aangaven dat de woningen nooit gesloopt hadden moeten worden. Toch lijken omwonenden tevreden met de plannen die in juni 2010 gepresenteerd zijn. Tot op de dag van vandaag is er echter geen schop de grond in gegaan. Een bewoner wist zelfs te vertellen dat de plannen wederom vertraging opgelopen hebben.

In gesprek in de buurt

Voorlopig ziet het er dus naar uit dat er voorlopig nog geen huizen in Geenhuyzen gebouwd gaan worden. Met deze actie wil de SP dan ook het gemeentebestuur en WonenBreburg oproepen vaart te zetten achter de plannen. Dus in eerste instantie minder snel slopen, maar ook zeker sneller bouwen. Het bouwen van betaalbare woningen welteverstaan. Want daarover wordt in de aangepaste plannen van WonenBreburg met geen woord meer gerept.

Middelaerlaan heet nu Geenhuyzen

www.geenhuyzen.nl

U bent hier