h

Groeten uit Geenhuyzen

5 mei 2011

Groeten uit Geenhuyzen

Groeten uit Geenhuyzen!

Maandagmiddag geeft de SP Breda het startsein van een nieuwe campagne. Plaats van handelen is de wijk de Driesprong ter hoogte van één van de vele braakliggende terreinen die onze stad telt. Dit doet de partij door middel van het in de grond slaan van een plaatsnaambord van het fictieve Geenhuyzen. “Zoals u kunt zien staan in Geenhuyzen, geen huizen. Het heeft dan ook nul inwoners.” Aldus SP’er Bas Maes. “Vijf jaar geleden woonden hier nog 143 gezinnen, nu groeit er al jaren slechts nog onkruid”. Voor de SP is het onacceptabel dat er in tijden van woningnood niet gebouwd wordt.

Met deze actie wil de SP het woningtekort in Breda onder de aandacht brengen van het college van Burgemeester en Wethouders en de woningcorporaties. Maes: ”Daarmee willen we hen aansporen weer voldoende geschikte woningen te gaan bouwen voor de ruim 32.000 woningzoekenden in Breda.” Zeker corporaties hebben zich volgens de SP de afgelopen jaren teveel als projectontwikkelaar gedragen. Zij hebben onvoldoende hun maatschappelijke taak uitgevoerd.

Ondertussen liggen veel stukken grond, vaak in bezit van diezelfde woningcorporaties, braak. Naast het omdopen van deze braakliggende terreinen wil de SP dit probleem onder de aandacht brengen middels een online petitie die getekend kan worden op www.geenhuyzen.nl. Ook kunnen omwonenden een kaartje met daarop “Groeten uit Geenhuyzen” opsturen aan het college van burgemeester en wethouders. “Want ook omwonenden zijn het vaak zat op van die ontsierende kale vlaktes uit te kijken.” volgens Maes.

www.geenhuyzen.nl

U bent hier