h

SP wil jongerenaccomodatie Haagse Beemden

25 mei 2011

SP wil jongerenaccomodatie Haagse Beemden

De SP maakt zich sterk voor een centrale jongerenaccomodatie in de Haagse Beemden. Deze week werden er vragen hierover richting het college gesteld. Drie weken geleden heeft wethouder Boelema in een sms’je laten weten aan de jongeren in de Haagse Beemden dat de komst van een jongerenaccommodatie waarvoor zij al vele jaren strijden, van de baan is. Het college heeft besloten de ruim 9.000 jongeren in Bredaas grootste wijk geen eigen plek te geven zoals beloofd. De jongeren moeten zich wenden tot de huidige drie buurthuizen die de wijk nu nog telt. Hoeveel er daarvan over blijven met de op handen zijnde bezuinigingen is nog maar zeer de vraag.

Vorige week hebben de jongeren door middel van een protest-rap en inspraak in de commissie maatschappij hun ongenoegen kenbaar gemaakt. De daarop volgende bespreking en gedane toezeggingen waren zowel voor de jongeren als de SP verre van bevredigend. Overleg met de jongeren en de in het verleden gedane toezeggingen door dit en vorige colleges, roepen bij ons dan ook veel vragen op waarover wij graag opheldering ontvangen. Daarom heeft de SP de volgende vragen aan het college gesteld.

 1. Is het juist dat de gelden voor het Wijk Impuls Plan (WIP) destijds aanvankelijk aangevraagd/verstrekt zijn met als hoofddoel jongeren en het realiseren van een accommodatie voor jongeren?
 2. Is het juist dat van de twee miljoen euro dat beschikbaar is gesteld voor het WIP, er 900.000 euro geoormerkt is specifiek voor de jongerenaccommodatie? Blijft deze 900.000 euro beschikbaar voor een jongerenaccommodatie?
 3. Is het anders besteden van deze 900.000 euro niet in strijd met de voorwaarden die het Rijk gesteld heeft aan hun bijdrage voor het WIP?
 4. Is de bijdrage van het Rijk verbonden aan termijnen? Met andere woorden: wanneer moet uiterlijk aangevangen worden met het realiseren van een jongerenaccommodatie om het geld veilig te stellen?
 5. Is woningcorporatie Singelveste nog altijd bereid een bijdrage te leveren aan een jongerenaccommodatie?
 6. Wie is de speculant die snel uit winstoogmerk het voormalig TNT-gebouw aan het Voorerf heeft aangekocht toen uitlekte dat het gebouw door de gemeente was beoogd als jongerenaccommodatie?
 7. Hebt u deze speculant aangesproken op dit verwerpelijk gedrag om over de rug van 9.000 jongeren in de Haagse Beemden een paar duizend euro winst te maken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was zijn reactie?
 8. Wat is de reden dat alternatieve locatie de Beemdentil als locatie is afgevallen terwijl alle voorzieningen (podium, bar, geluidsisolatie, etc.) hier reeds aanwezig zijn?
 9. Is het haalbaarheidsonderzoek naar een drietal locaties in de Haagse Beemden voor een jongerenaccommodatie openbaar gemaakt en naar de jongeren toe gecommuniceerd?
 10. Zijn de eisen die in het haalbaarheidsonderzoek aan locaties gesteld werden niet te hoog geweest? Zijn deze in overleg met de jongeren opgesteld?
 11. Is het haalbaarheidsonderzoek naar een geschikte locatie gefinancierd uit de 900.000 euro die geoormerkt was voor de jongerenaccommodatie? Indien ja, wat is er nog van dit geld over?
 12. Is het college evenals de wijkraad, de jongeren en de SP van mening dat het belangrijk is voor de jongeren om een eigen plek te hebben? Een plaats waar de jongeren (onder begeleiding) zelf medeverantwoordelijk zijn voor exploitatie en organisatie?
 13. Hoe staat het college tegenover het idee om alsnog de Beemdentil te transformeren tot jongerenaccommodatie? Jongeren kunnen assisteren bij een eventuele opknapbeurt om de kosten verder te drukken

U bent hier