h

Bewoners Zaart en SP bundelen krachten tegen sloop

19 december 2009

Bewoners Zaart en SP bundelen krachten tegen sloop

Op woensdagavond 16 december kwamen bewoners van de Zaart en leden van de SP samen in Gemeenschapshuis De Blaker in de wijk Boeimeer. Aanleiding hiertoe waren de plannen van wooncorporatie Wonen Breburg om 47 huurappartementen in bovengenoemde straat te gaan slopen. In haar strijd tegen de sloop vond de bewonerscommissie in de SP een goede partner. “Wij hebben ervaring met dergelijke situaties.” aldus kandidaat gemeenteraadslid van de SP, Bas Maes. “We helpen de bewoners maar al te graag een vuist te maken tegen de doorgeslagen sloopwoede van Wonen Breburg.”

De Zaart in Breda

In juli dit jaar kregen de bewoners van de Zaart tot hun grote schrik te horen dat hun appartementen binnen vijf jaar gesloopt zullen worden. De huizen zouden niet rolstoeltoegankelijk zijn en moeten daarom vervangen worden voor woningen die dat wel zijn. “Een op ons verzoek uitgevoerd onderzoek toont aan dat met eenvoudige aanpassingen de woningen wel toegankelijk gemaakt kunnen worden voor rolstoelen.” legt woordvoerder namens de bewonerscommissie, Anneke Baardman uit “Wonen Breburg wil dit echter niet horen.” Baardman vervolgt “De door Wonen Breburg aangestelde woonconsulente weet niets, of wil niets zeggen.”

Dit gevoel van onmacht heeftvorige week geresulteerd in een noodoproep aan de raadscommissie Milieu en Mobiliteit van de Bredase gemeenteraad. Wethouder Janus Oomen heeft daarin toegezegd een gesprek te organiseren op directieniveau tussen Wonen Breburg, de bewonerscommissie van de Zaart en de SP Breda.

In afwachting van dat gesprek nam de SP het initiatief de bewoners van de Zaart uit te nodigen op een drukbezochte bewonersavond en om samen met de bewonerscommissie hen op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen tot op heden. “Ook gaan we bekijken hoe we het gesprek met Wonen Breburg in zullen steken.” Aldus Maes “En we moeten natuurlijk niet naïef zijn. Mocht het gesprek nergens toe lijden dan moeten we de mogelijke vervolgstappen al klaar hebben liggen.”

U bent hier