h

Rapport over servicekosten gepresenteerd

16 december 2009

Rapport over servicekosten gepresenteerd

Op dinsdag 15 december presenteerde SP-raadslid Koos Gouka het rapport "servicekosten misbruikt als verkapte huurverhoging?", wat de resultaten bevat van een onderzoek onder 142 huurders wat de SP eerder dit jaar heeft gehouden. Aanleiding voor dit onderzoek waren signalen van huurders dat de verhuurder de maximale huurverhoging van 1,6% per 1 juli 2008 probeerde te omzeilen door de servicekosten flink te verhogen. Servicekosten zijn vergoeding voor onder andere het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte, de kosten van de huismeester, administratiekosten en dergelijke. Voor deze servicekosten is géén maximale verhoging afgesproken.

Inderdaad bleken de voorschotten flink gestegen. Het voor de electra in de gemeenschappelijke ruimte steeg met 10,4% ten opzichte van 2007, schoonmaakkosten met 5,7%, watergebruik met 4,8%, en de huismeesterkosten met 3,5%. Veel huurders klaagden over onduidelijke rekeningen en prestaties: zo werd onder andere aangegeven dat de schoonmaak in kwaliteit en frequentie terugliep maar de kosten stegen; dat de huismeester twee appartementencomplexen ging doen in plaats van één zonder dat de bewoners hier minder voor gingen betalen, enzovoorts. Veel verontwaardiging is er over de stookkosten, met name waar het de stadsverwarming betreft.

De SP formuleert een aantal aanbevelingen op basis van het rapport. Zo wil de partij dat de verhuurders duidelijker inzichtelijk maken aan de huurder waar de kosten voor watergebruik, administratie, huismeester en dergelijke op gebaseerd zijn en op welke manier deze aan de individuele huurder zijn toeberekend. De SP wil dat verhuurders rente uit gaan betalen over de teveel betaalde voorschotten die bewoners terugontvangen (en uiteraard ook rente heffen over te weinig betaalde kosten, maar dat is met name bij de verwarmingskosten het geval), conform de werkwijze van de belastingdienst. Tenslotte pleit de SP voor een grootscheeps onderzoek naar het functioneren van de stadsverwarming in Breda.

Onderzoeksrapport servicekosten

U bent hier