h

Nieuws uit 2009

9 januari 2009

College neemt SP-motie uiteindelijk over

De fietsenstallingen in het centrum van Breda worden per 1 februari 2009 gratis. In de overdekte stallingen aan de Oude Vest en de Nieuwstraat en de niet-overdekte stalling aan de Haven kunnen fietsers en bromfietsers gratis
hun rijtuig stallen. Ook in de nieuwe fietsenstalling Het Turfschip is het stallen gratis, maar kunnen geen bromfietsen gestald worden. De SP diende bij de fietsnota ‘Fietsen, net zo makkelijk’ in februari 2008 nog een motie in die het college vroeg met een voorstel voor gratis stalling te komen. Deze motie kon toen niet op steun van de collegepartijen rekenen, maar wordt uiteindelijk wél uitgevoerd. Een uitgesteld succes voor de SP dus, maar daarom niet minder relevant. De drempel om de fiets te plaatsen in een bewaakte fietsenstalling moet volgens de SP zo laag mogelijk zijn. Hiermee wordt het fietsen verder gestimuleerd en neemt het gebruik van de auto in de binnenstad af.

Lees verder
7 januari 2009

Leden SP Breda stellen koers vast

De SP-leden in Breda hebben op 7 januari het jaarverslag over 2008, het jaarplan voor 2009, en een nieuw bestuur gekozen. De zittende bestuursleden waren allen herkiesbaar en kregen ook de meeste stemmen zodat ze herkozen zijn. In het jaarplan geeft de partij aan, volop in te zetten in versterking van de basis en slagkracht van de partij. Speerpunten zijn het werven van nog meer kaderleden en vrijwilligers op alle fronten, nog vaker actief zijn in de wijk, met 'buurten in de buurt' of anderszins, en waar mogelijk de politieke agenda bepalen in de raad of door onderwerpen van buiten de raad op de raadsagenda te krijgen. De leden scherpten het jaarplan op enkele punten aan: zo werd bijvoorbeeld als wijziging aangenomen dat we bij de campagne van de Europese verkiezingen in principe in heel de gemeente ten minste een maal een verkiezingsfolder verspreiden, en dat we met zoveel mogelijk kaderleden ten minste zes keer per jaar grootschalig 'buurten in de buurt', los van incidentele buurtonderzoeken.

Lees verder
7 januari 2009

Nieuwjaarsborrel ROOD Breda

Op woensdagavond 21 januari geeft ROOD Breda een nieuwjaarsborrel. We blikken terug op acties van het afgelopen jaar, kijken vooruit op het nieuwe en gaan in debat met prominenten en collega's van andere partijen. Bij deze ben je van harte uitgenodigd om samen met ons vanaf 19.30 uur op het nieuwe jaar te komen proosten in café Publieke Werken, St Annastraat in Breda. Zie de flyer voor meer details.

Lees verder

Pagina's

U bent hier