h

Bredase wethouders schaden vertrouwen in de politiek

11 december 2009

Bredase wethouders schaden vertrouwen in de politiek

Eindelijk van binnen uit een kijkje in de keuken van het College van B&W. Aftredend wethouder Adank spuwt in BN/De Stem van zaterdag jl. zijn gal. Zijn kop moest rollen vanwege vriendjespolitiek van zijn CDA-collega’s. Die hadden via hun commissariaten de buit al verdeeld onder hun vriendjes, de andere vastgoedmakelaars, projectontwikkelaars en speculanten. De plannen van Adank pasten daar niet in. Zo wordt Breda dus bestuurd: vanuit de skyboxen van NAC. Totaal niet controleerbaar voor de raad en de inwoners. Vervolgens vinden ze het nog gek ook dat “het volk” afhaakt.

Het vertrouwen in politici is de afgelopen vijf jaar gedaald tot een absoluut dieptepunt. Slechts 1 op de 8 Nederlanders geeft aan de volksvertegenwoordigers nog op hun woord te geloven. Dit blijkt uit het European Trusted Brands onderzoek van uitgeverij Reader’s Digest in 2009. Politici hebben daarmee de autoverkopers verdrongen van de laagste plek op de lijst van meest betrouwbare beroepsgroepen. Er zal een nieuwe generatie politici aan te pas moeten komen om het vertrouwen te herstellen. De integriteit van de nieuwe bestuurders, ambtenaren en volksvertegenwoordigers moet voortdurend worden aangetoond.

Fraude, corruptie en machtsmisbruik moeten zonder pardon worden afgestraft. De afgelopen jaren is veel te slap opgetreden tegen schendingen van integriteit. Om het vertrouwen van de mensen terug te winnen moeten politici van elke verdenking verschoond blijven. Een burgemeester of wethouder stelt zich in dienst van de gemeenschap. Het is een hele eer daarvoor in aanmerking te komen. Alle andere belangen moeten daaraan ondergeschikt gemaakt worden. Bijbaantjes en commissariaten, die kunnen botsen met hun bestuurlijke functie passen daar dus niet bij. Politieke vriendjes moeten ook niet de kans krijgen om elkaar interessante banen toe te spelen of om elkaar af te dekken als het mis gaat.

Meer openheid in de vacaturestelling voor deze functies en streng toezicht dat deskundige mensen ook daadwerkelijk een eerlijke kans krijgen. Bestuurders die toch de fout in gaan moeten een bestuursverbod krijgen. Dit gebeurt in het bedrijfsleven ook met het bestuursverbod voor falende bestuurders. Ook moeten ze eenvoudiger strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Dan bestaat er een kans dat we het vertrouwen in de politiek, dat afgelopen jaren is verkwanseld, weer terug krijgen.

Begin jaren 80 van de vorige eeuw verscheen het spraakmakende boek '’Macht in Breda' (Stichting Werkgroep Richting). Daarin werden alle belangenverstrengelingen van dat moment haarfijn bloot gelegd. Is er sindsdien eigenlijk al iets veranderd? Het gedoe afgelopen weken rond bestuurders Adank en Van Yperen pleit 27 jaar na dato voor een update, voor een nieuwe Atlas van de Macht in Breda. Inzicht in de achterkamertjes en vriendjespolitiek van Breda zou het de kiezers een stuk makkelijker maken op 3 maart; stemmen op de old boys netwerken of voor een generatie nieuwe politici.

door Patrick van Lunteren, kandidaat-raadslid SP

U bent hier