h

SP Breda niet optimistisch over Grotestedenbeleid

4 juli 2007

SP Breda niet optimistisch over Grotestedenbeleid

Het slopen ligt op schema, maar het bouwen blijft achter, net als de omgevingskwaliteit. De SP is aanmerkelijk minder positief over de midterm review van het Grotestedenbeleid dan het college; met name op het gebied van Stedelijke Vernieuwing blijft Breda achter bij de doelstellingen. Het college wijt dit met name aan het woningdebacle in Teteringen, waar men naliet om een Milieu Effect Rapportage op te stellen waardoor de plannen door de Raad van State werden afgeschoten.

De cijfers van de midterm review bevestigen de kritiek van de SP op het woningbouwbeleid van de gemeente. De doelstelling om 700 woningen te slopen en 1000 huurwoningen om te zetten in koopwoningen wordt met vlag en wimpel gehaald, maar de doelstelling om goedkope/bereikbare woningen te bouwen blijft ruim achter. Volgens de cijfers werden er 0 woningen gebouwd op de nieuwbouwlocaties (doelstelling 2009: 900 bereikbare huur- en koopwoningen), 900 woningen op uitbreidingslocaties (doelstelling 2009: 2900 totaal waarvan 870 bereikbaar, de resultaten zijn niet gespecificeerd), en werden er 200 gesloopte woningen vervangen. Er werden bijna 700 woningen omgezet van huur naar koop, en ruim 300 woningen gesloopt. Per saldo is de woningvoorraad dus amper toegenomen. Uit de cijfers blijkt niet hoeveel huurwoningen zijn bijgebouwd, maar door de sloop en omzetting naar koop zijn er hoogstwaarschijnlijk minder huurwoningen in Breda dan twee jaar geleden, terwijl de wachtlijsten voor een huurwoning blijven oplopen.

Als doelen uit het Grotestedenbeleid niet gehaald worden, kan het Rijk de subsidie terugvorderen als de oorzaken aan de gemeente toegerekend kunnen worden. Het college verwacht dat dit niet het geval zal zijn, maar de SP is hier een stuk voorzichtiger in. Het niet uitvoeren van een Milieu Effect Rapportage is de gemeente zeker aan te rekenen. De oppositiepartijen waarschuwden destijds al, dat de Raad van State dit niet zou pikken en de bouwplannen af zou keuren, wat ook gebeurd is. De kans is daarom zeer reƫel dat het Rijk de subsidie in 2010 terug gaat vorderen. De SP wil dat het college hier rekening mee houdt en niet de volgende raad met een mogelijk probleem opzadelt.

Joyce van der Sanden
SP fractie Breda

U bent hier