h

SP: Geen Bredase lijst uitgeprocedeerde asielzoekers!

29 juni 2007

SP: Geen Bredase lijst uitgeprocedeerde asielzoekers!

Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) heeft burgemeesters gevraagd lijsten te geven van uitgeprocedeerde asielzoekers die zich hadden aangemeld voor de Pardonregeling, maar daar niet onder vallen. De bewindsvrouw wil weten wie die illegalen zijn en waar ze verblijven, zodat ze hen kan uitzetten. Dat heeft Albayrak dinsdag gezegd in het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer. Burgemeesters zijn niet verplicht lijsten met gegevens van illegalen te verstrekken, maar de bewindsvrouw verwacht wel dat ze dat zullen doen. De SP is ronduit verbijsterd over de houding en voorgenomen handelswijze van de Staatssecretaris. De Pardonregeling waar de SP voor heeft gepleit is een regeling die moet zorgen voor vertrouwen en een menswaardige behandeling van hen die al vele jaren in onzekerheid in ons land verblijven. Door in het kader van de Pardonregeling verkregen persoonsgegevens voor een oneigenlijk doel in te zetten, krijgt de uitwerking van het Pardon een nare bijsmaak die de SP geenszins aanstaat. En dan drukken wij ons nog zacht uit.

De SP wil niet dat Breda meewerkt aan dit verzoek. Joyce van der Sanden heeft namens de SP de volgende vragen gesteld aan het college van B en W:

  • Wat vindt het college van de rol van doorspeler van de hierboven genoemde informatie die de Staatssecretaris voor de gemeente voor ogen heeft?

  • Heeft het college reeds het verzoek gekregen mee te werken aan het doorspelen van persoons- en contactgegevens van uitgeprocedeerde asielzoekers die zich hadden aangemeld voor de pardonregeling, maar daar niet onder vallen?

  • Zo ja, wat vindt het college van dit verzoek en wat is de reactie daarop geweest, dan wel wat zal de reactie zijn richting de Staatssecretaris?

  • Zo nee, is het college van plan indien de Staatssecretaris met een dergelijk verzoek komt om mee te werken aan dat verzoek? a. Zo ja, waarom wel? b. Zo nee, waarom niet?

U bent hier