h

Streetrave verboden - grondrechten aangetast?

5 juli 2007

Streetrave verboden - grondrechten aangetast?

Zaterdag 7 juli 2007 a.s. zou er een demonstratie plaastvinden in Breda met als motto 'Vrijheid'. De vorm was een zogenaamde 'streetrave'. Het is georganiseerd door jongeren in Breda. Zij hadden de vergunning rond met de gemeente en werden uitgenodigd om de puntjes op de i te zetten. Echter op donderdag 5 juli 2007 bleek dat burgemeester Van der Velden de demonstratie verbood uit vrees voor de openbare orde. De jongeren waren verbijsterd en vroegen waarom de burgemeester zulks dacht. Het antwoord was dat de flyer van de demonstratie was aangekondigd op een website voor krakers. De SP klom in de pen en stelde schriftelijke raadsvragen.

De SP-fractie, bij monde van Hans Creemers en Frank Vergroesen, wil van het college weten welke problemen de burgemeester en/of de driehoek (gemeente, politie, officier van justitie) verwachtte, en uit welke bronnen zij haar informatie heeft gehaald. Demonstreren is een grondrecht (vrijheid van meningsuiting) waar niet al te gemakkelijk mee om mag worden gegaan. Daarom wil de SP dat de burgemeester alsnog de streetrave - waarvoor al een vergunning was verleend! - door laat gaan als er geen gegronde verwachting van ordeverstoring is. Het simpele feit dat de demo was aangekondigd op een krakers-website is daar een ongegronde reden voor.

U bent hier