h

Bijzondere bijstand voor aangepaste fiets

2 juli 2007

Bijzondere bijstand voor aangepaste fiets

In februari heeft Joyce van der Sanden namens de SP vragen gesteld over de eigen bijdrage voor een aangepaste fiets, in de commissie Mens en Maatschappij. Gehandicapten kunnen in aanmerking komen voor verstrekking van een aangepaste fiets. Omdat een fiets een algemeen gebruikelijke vervoersvoorziening is geldt hiervoor een eigen bijdrage van 310 euro. In een aantal gevallen wordt zo’n voorziening aangevraagd door mensen met een aangeboren handicap, die al jaren moeten rondkomen van een Wajong-uitkering. Deze uitkering is op bijstandsniveau. Het is haast onmogelijk om daarvan een bedrag van 310 euro opzij te leggen. Daarom heeft de SP het College gevraagd of in die gevallen dat iemand langdurig een uitkering op bijstandsniveau heeft de eigen bijdrage kan worden kwijtgescholden of kan worden vergoed uit de bijzondere bijstand. Wethouder Heerkens heeft toegezegd om in individuele gevallen te bekijken of kwijtschelding of een vergoeding uit de bijzondere bijstand op zijn plaats is. Inmiddels hebben wij gehoord dat één betrokkene de eigen bijdrage vergoed heeft gekregen uit de bijzondere bijstand. We raden mensen aan in vergelijkbare gevallen ook een beroep te doen op de bijzondere bijstand.

U bent hier