h

Nieuws uit 2007

6 februari 2007

De straat is van ons - hang een poster voor je raam!

Binnenkort brandt de strijd om de kiezer weer los bij de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen 2006. Een belangrijk actiemiddel hierbij zijn onze mooie posters: op de gemeentelijke aanplakborden, op de vrije plakplaatsen, maar vooral ook bij onze leden en sympathisanten thuis voor het raam! Alle SP-leden krijgen met de volgende Tribune een poster op A3 (dubbel A4) formaat meebezorgd. Wilt u grotere of meer posters bestellen, neem dan contact op met ons 'hoofd logistiek' Frank Vergroesen, telefoon 06-4453 7377 of per
email, dan krijgt u ze zo snel mogelijk gratis thuisbezorgd. We hebben posters in de maten A3 (klein) tot en met A0 (heel erg groot!) beschikbaar.

Lees verder
2 februari 2007

SP Zundert is goed bezig!

Onze ledenwerkgroep in Zundert is goed bezig en staat te trappelen om campagne te voeren voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dat is inmiddels ook de lokale media opgevallen...

Lees verder
30 januari 2007

SP Breda opent meldpunt Wmo

De SP roept personen en organisaties op te melden welke negatieve gevolgen zij ervaren door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Reacties zijn welkom vanaf 1 februari t/m 28 februari op het SP-Meldpunt, 076 529 43 32 of 06 430 133 68, en deze website of email breda@sp.nl.

Lees verder
27 januari 2007

Bijeenkomst Ledenwerkgroep Zundert

De SP-leden in de gemeente Zundert komen bijeen op dinsdag 30 januari, om 20.00 uur in de Roland Holstzaal in het Cultureel Centrum Van Gogh aan de Molenstraat 5 in Zundert. Ook geinteresseerden die (nog) geen lid zijn, zijn welkom op deze bijeenkomst. Toegang is uiteraard gratis en de koffie staat voor u klaar.

Lees verder
23 januari 2007

Afdelingsbestuur verdeelt taken

Het nieuw gekozen afdelingsbestuur in Breda heeft de taken verdeeld. Willemijn Elshof is gekozen als vice-voorzitter. De verantwoordelijkheid voor de Hulpdienst wordt later besproken nadat het nieuw te vormen Hulpdienst-team is geinstalleerd.

Lees verder
10 januari 2007

Postbezorging door BSW?

Een aantal SW-bedrijven is de afgelopen tijd gestart met postbezorging. Uit krantenartikelen blijkt dat de postbezorging via de sociale werkplaatsen een groot succes is. Zo’n 45 van de 91 SW-bedrijven hebben zich inmiddels aangesloten bij een recentelijk opgerichte Coöperatie Zakelijke Post Nederland. Postbezorging via de SW-bedrijven vergt weinig investering maar biedt veel arbeidsplaatsen. In een jaar tijd werken er in Groningen nu al honderd mensen op de postafdeling waardoor veel mensen met een SW-indicatie aan de slag kunnen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier