h

Bijeenkomst Ledenwerkgroep Zundert

27 januari 2007

Bijeenkomst Ledenwerkgroep Zundert

De SP-leden in de gemeente Zundert komen bijeen op dinsdag 30 januari, om 20.00 uur in de Roland Holstzaal in het Cultureel Centrum Van Gogh aan de Molenstraat 5 in Zundert. Ook geinteresseerden die (nog) geen lid zijn, zijn welkom op deze bijeenkomst. Toegang is uiteraard gratis en de koffie staat voor u klaar.

Op de agenda staat de komende campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen, de actuele situatie in Zundert en de mogelijkheden voor de SP in deze gemeente. De bedoeling is om een ledenwerkgroep op te richten die probeert de SP in Zundert meer 'smoel' te geven, uiteindelijk met als doel een zelfstandige SP-afdeling op te richten. Momenteel vallen de leden in de gemeente Zundert nog onder de Bredase SP-afdeling.

Webpagina van de SP in Zundert

U bent hier