h

Nieuws uit 2007

1 maart 2007

Eigen bijdrage aangepaste fiets

Gehandicapten kunnen in aanmerking komen voor verstrekking van een aangepaste fiets. Omdat een fiets een algemeen gebruikelijke vervoersvoorziening is geldt hiervoor een eigen bijdrage van 310 euro. In een aantal gevallen wordt zo’n voorziening aangevraagd door mensen met een aangeboren handicap, die al jaren moeten rondkomen van een Wajong-uitkering. Deze uitkering is op bijstandsniveau. Het is haast onmogelijk om daarvan een bedrag van 310 euro opzij te leggen. Daarom heeft de SP in de commissie Mens en Maatschappij het College gevraagd of in die gevallen dat iemand langdurig een uitkering op bijstandsniveau heeft de eigen bijdrage kan worden kwijtgescholden of kan worden vergoed uit de bijzondere bijstand.

Lees verder
1 maart 2007

Resultaten Meldpunt WMO

De SP Breda heeft in de maand februari een Meldpunt Wmo opengesteld. Via de website van de SP Breda, per e-mail of telefonisch konden personen en organisaties hier melden welke negatieve gevolgen zij ervaren door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Op deze manier wilde de SP Breda een goed inzicht krijgen in ontstane problemen door de invoering van de Wmo.

Lees verder
23 februari 2007

Verwacht tekort accommodatie buitenschoolse opvang

Vanaf 1 augustus 2007 zijn basisscholen wettelijk verantwoordelijk voor de organisatie van de buitenschoolse opvang tussen half acht 's ochtends en half zeven 's avonds. Ouders kunnen dan aanspraak maken op voorschoolse én naschoolse opvang van hun kinderen.

Lees verder
23 februari 2007

Te hoge kosten voor tussenschoolse opvang

Sinds 1 augustus 2006 zijn basisscholen verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang (het overblijven tussen de middag). Voor een deel van de basisscholen was dit aanleiding om de opvang uit te besteden aan professionele kinderopvangorganisaties.
Sindsdien is de prijs voor tussenschoolse opvang in een aantal gevallen drastisch gestegen. Vooral alleenstaande ouders met een laag inkomen kunnen hierdoor ernstig in de problemen komen. Deze bijdrage komt namelijk bovenop de opvang voor buitenschoolse opvang en zijn niet aftrekbaar van de belasting en zijn ook niet inkomensafhankelijk.

Lees verder
21 februari 2007

Campagne in Breda

Nu carnaval weer voor een jaar gedaan is, komt de campagne in een hogere versnelling. In de komende twee weken tot 7 maart verspreiden we tienduizenden folders in Breda. Op zaterdag 24 februari staan we vanaf 10.00 uur in Winkelcentrum Heksenwiel, de week erop (3 maart) in Moerwijk en in het centrum. Meehelpen? Posters bestellen? Mee naar het campagnefeest op 25 april in het Land van Ooit? Bel of mail ons: 076-5294332 en breda@sp.nl

Lees verder
8 februari 2007

Scholingsagenda vastgesteld

De afdeling heeft de lokale scholingsagenda voor 2007 vastgesteld. Naast de landelijke scholingen voor SP-leden, wordt er een basiscursus SP en een praktische cursus actievoeren georganiseerd. De jaarlijkse Socialisme-dag gaat over Noord- en Latijnsamerika en in het najaar zijn er vier cursussen over ideologie, economie en historie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier