h

Postbezorging door BSW?

10 januari 2007

Postbezorging door BSW?

Een aantal SW-bedrijven is de afgelopen tijd gestart met postbezorging. Uit krantenartikelen blijkt dat de postbezorging via de sociale werkplaatsen een groot succes is. Zo’n 45 van de 91 SW-bedrijven hebben zich inmiddels aangesloten bij een recentelijk opgerichte Coöperatie Zakelijke Post Nederland. Postbezorging via de SW-bedrijven vergt weinig investering maar biedt veel arbeidsplaatsen. In een jaar tijd werken er in Groningen nu al honderd mensen op de postafdeling waardoor veel mensen met een SW-indicatie aan de slag kunnen.

De SP-fractie Breda heeft het College van B&W een aantal vragen gesteld over postbezorging door de BSW. Op de eerste plaats willen we natuurlijk graag weten of de BSW ook post bezorgt. Als dit inderdaad zo is, willen we graag weten of de gemeente de eigen post ook door de BSW laat bezorgen, hoeveel de gemeente hiermee bespaart en wat de BSW hiermee ‘verdient’. Als er geen postafdeling bij de BSW is, willen we graag dat het college gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn wel een postafdeling bij de BSW op te richten. We willen graag weten hoeveel banen hiermee gecreëerd kunnen worden en hoeveel winst de BSW hiermee kan maken. Ook willen we graag weten of de gemeente hun post dan voortaan ook door de BSW gaat laten verzorgen en hoeveel de gemeente hiermee denkt te kunnen besparen.

U bent hier