h

Te hoge kosten voor tussenschoolse opvang

23 februari 2007

Te hoge kosten voor tussenschoolse opvang

Sinds 1 augustus 2006 zijn basisscholen verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang (het overblijven tussen de middag). Voor een deel van de basisscholen was dit aanleiding om de opvang uit te besteden aan professionele kinderopvangorganisaties.
Sindsdien is de prijs voor tussenschoolse opvang in een aantal gevallen drastisch gestegen. Vooral alleenstaande ouders met een laag inkomen kunnen hierdoor ernstig in de problemen komen. Deze bijdrage komt namelijk bovenop de opvang voor buitenschoolse opvang en zijn niet aftrekbaar van de belasting en zijn ook niet inkomensafhankelijk.

Bovendien zijn de kosten voor tussenschoolse opvang per school erg verschillend: op de ene basisschool betaal je ongeveer 50 cent per dag per kind, op de andere bijna 3 euro! Deze bedragen zijn terug te vinden in de online-schoolgidsen van de diverse basisscholen in Breda.

De SP-fractie heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het College:

1. Is het College op de hoogte van de financiƫle problemen die kunnen ontstaan bij met name alleenstaande ouders omdat zij de bijdrage van tussenschoolse opvang niet of nauwelijks meer kunnen voldoen?

2. Is het College op de hoogte van de grote verschillen in kosten van tussenschoolse opvang tussen de diverse basisscholen in Breda. Zo ja, wat vindt het College hiervan? Zo nee, is het College bereid een inventarisatie te maken voor de kosten voor tussenschoolse opvang op de verschillende basisscholen?

3. Is het College bereid te onderzoeken of vanuit de gemeente een bijdrage kan worden verstrekt in de kosten voor tussenschoolse opvang voor alleenstaande ouders met een laag inkomen? Zo ja, op welke termijn kunnen we hierover een voorstel van het College verwachten? Zo nee, waarom is het College hiertoe niet bereid?

U bent hier