h

Scholingsagenda vastgesteld

8 februari 2007

Scholingsagenda vastgesteld

De afdeling heeft de lokale scholingsagenda voor 2007 vastgesteld. Naast de landelijke scholingen voor SP-leden, wordt er een basiscursus SP en een praktische cursus actievoeren georganiseerd. De jaarlijkse Socialisme-dag gaat over Noord- en Latijnsamerika en in het najaar zijn er vier cursussen over ideologie, economie en historie.

U bent hier