h

Nieuws uit 2017

20 oktober 2017

Actiebijeenkomst Red ons winkelcentrum!

Foto: SP

Dinsdagavond 24 oktober vindt de actiebijeenkomst over Red ons winkelcentrum! plaats. In ’t Kraaiennest in de Haagse Beemden zullen samen met inwoners en winkeliers de voorlopige resultaten van de enquête worden besproken. Veel inwoners en winkeliers van omliggende wijken en dorpen, vrezen de gevolgen van nog meer winkels bij Stada Stores. De afgelopen weken sprak SP Breda hierover met vele honderden mensen en haalden we enquêtes op in Prinsenbeek, Haagse Beemden, Heuvel, Tuinzigt, Princenhage en Hoge Vucht. SP-fractievoorzitter Bas Maes: “Op deze actiebijeenkomt bespreken we de resultaten hiervan en wisselen we ervaringen en ideeën uit. Samen beramen we vervolgstappen om de plannen van nog eens 10.000m² bij het NAC-stadion zo snel mogelijk van tafel te krijgen!”

Lees verder
19 oktober 2017

Het verhaal van een volhouder

Foto: SP

SP Breda trekt aan de bel bij de Gemeente Breda over het feit dat Radim Mazánek, straatventer van verse wokmaaltijden, wordt tegengewerkt door de dienst handhaving. Sinds zijn komst naar Breda in 2014, heeft deze hardwerkende ondernemer uitsluitend tegenwerking van de instanties ervaren en is hierdoor meerdere malen in de problemen geraakt. “Net nu hij met de verkoop vanuit zijn bakfiets het hoofd financieel gezien boven water kan houden, is het uitgerekend de gemeente die hem het werken onmogelijk dreigt te maken”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Dit leidt terecht tot veel verontwaardiging onder zijn vaste klanten en ieder ander die Radim een warm hart toedraagt!”

Lees verder
18 oktober 2017

Armoede geen ver-van-mijn-bed-show!

Foto: SP

Dinsdag heeft SP Breda in de stad goede gesprekken gevoerd over armoede, soms heftige verhalen beluisterd, aandachtspunten meegekregen en ook complimenten ontvangen. “Opvallend was het aantal mensen dat aangaf zelf niet in armoede te leven, maar zich wel zorgen maken over hun financiën, wanneer zij bijvoorbeeld onvoorziene uitgaven hadden. Dit kan een hoge ziektekostenrekening zijn, maar ook vervanging van bijvoorbeeld een koelkast of wasmachine”, geeft SP-raadslid Ria Wiegeraad aan. “Je hoorde ook regelmatig dat armoede ontstond bij een opeenstapeling van problemen, zoals ziek worden, daarbij werkeloos raken en alleen komen te staan. Het pijnlijke was om te horen hoe mensen in die situatie zich schamen voor hun armoede en geen hulp durven te vragen. Of niet weten waar zij moeten zijn voor de juiste hulp. Met alle gevolgen vandien!”

Lees verder
17 oktober 2017

Opinie: De vergeten mensen in armoede

Foto: SP

Opinie van SP-raadslid Ria Wiegeraad vanwege Wereld Armoededag. -  Vandaag, dinsdag 17 oktober, wordt op de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede wereldwijd aandacht gevraagd voor het meest schrijnend wat een mens kan overkomen, namelijk leven in armoede.
Vandaag gaat SP Breda de straat op om met de mensen in de stad hierover in gesprek te gaan. Wat is hun verhaal, hun mening, maar ook wat zijn hun voorstellen ter bestrijding van armoede. Dit kunnen we dan weer betrekken bij ons werk in de Gemeenteraad.

Lees verder
14 oktober 2017

'Je gunt iedere wijk of dorp een Arie Roobol'

Foto: SP

Vandaag spraken we met inwoners en winkeliers in Princenhage en de Hoge Vucht. Onder hen één heel bijzondere: de allerhartelijkste heer Arie Roobol. Dhr. Roobol is zowel inwoner van Princenhage als één van de ontwikkelaars die interesse heeft in het toevoegen van nog eens 10.000m² winkeloppervlak bij Stada Stores. Omdat hij in Princenhage woont en daar veel vastgoed bezit, heeft dhr. Roobol belang bij een bruisend dorpshart. "Ondanks dat een hele serie winkeliers in Princenhage op het punt staat de deuren te sluiten, twijfel ik er niet aan dat dhr. Roobol ervoor zorgt dat daar het voorzieningenniveau op peil blijft", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Je gunt iedere wijk of dorp een beschermheer als dhr. Roobol!"

Lees verder
13 oktober 2017

Politieke beschouwingen Breda

Foto: SP

Donderdagavond waren de algemene politieke beschouwingen in Breda. Dit jaar voor het eerst, spraken in dit nieuwe model alle politieke partijen van de Gemeenteraad over hun visie op de stand van de stad en haar dorpen. Lees onderstaand de bijdrage van SP-fractievoorzitter Bas Maes terug of klik op deze link voor de video. SP Breda maakte het verschil, maar we zijn er nog niet!

Lees verder

Pagina's

U bent hier