h

Opinie: De vergeten mensen in armoede

17 oktober 2017

Opinie: De vergeten mensen in armoede

Foto: SP

Opinie van SP-raadslid Ria Wiegeraad vanwege Wereld Armoededag. -  Vandaag, dinsdag 17 oktober, wordt op de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede wereldwijd aandacht gevraagd voor het meest schrijnend wat een mens kan overkomen, namelijk leven in armoede.
Vandaag gaat SP Breda de straat op om met de mensen in de stad hierover in gesprek te gaan. Wat is hun verhaal, hun mening, maar ook wat zijn hun voorstellen ter bestrijding van armoede. Dit kunnen we dan weer betrekken bij ons werk in de Gemeenteraad.

In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. In Breda leven ongeveer 8.800 huishoudens in armoede. In deze huishoudens leven meer dan 4000 kinderen. Steeds meer kinderen komen in de armoede terecht doordat hun ouders de maandelijkse rekeningen niet meer kunnen betalen. Verwacht wordt dat het aantal kinderen in armoede steeds meer zal stijgen door de hogere lasten waarmee men ieder jaar te maken krijgt.

Armoede lijkt voor de meeste mensen in Nederland een ver van mijn bed show, maar armoede komt ook hier steeds meer voor. Het aantal mensen dat maandelijks te weinig geld overhoudt om van te leven neemt steeds meer toe. Ook langdurige armoede neemt steeds grotere vormen aan.
En als je de nieuwe plannen van Rutte III bekijkt met betrekking tot het verhogen van het btw-tarief van 6 naar 9% dan raakt dit toch weer de mensen in armoede het hardst. Alledaagse boodschappen en diensten die duurder worden geven bij deze groep mensen nog eerder op het einde van de maand een lege portemonnee!

De SP maakt zich ook grote zorgen over de groep vergeten mensen in armoede. Dit heeft te maken met het gegeven dat men bij berekeningen hoeveel mensen in armoede leven, een deel van de mensen niet altijd meegenomen wordt namelijk de mensen met schulden. Dit is het gevolg van het feit dat een groot aantal mensen met schulden een verplichte schuldaflossing heeft. Deurwaarder, Belastingdienst en incassobureaus leggen beslag op loon of uitkering. Bij bepalen van het besteedbaar inkomen wordt deze verplichte schuldaflossing niet meegenomen. Deze groep mensen wordt daardoor ook niet meegenomen in de armoedecijfers, zowel landelijk niet als gemeentelijk. Terwijl het belangrijk is dat deze groep mensen in schulden ook gebruik moet kunnen maken van de armoederegelingen om nog enigszins mee te kunnen doen in de maatschappij. Bovendien is er ook nog een groep mensen met schulden die geen dak meer boven hun hoofd heeft en die behalve vergeten ook nog onzichtbaar wordt voor de maatschappij. Zij zijn de allerarmsten met weinig of geen rechten.

Alle problemen die te maken hebben met armoede kunnen we in Breda niet allemaal oplossen. Daarvoor heb je een koerswijziging in de landelijke politiek nodig. Armoedebestrijding kan alleen effectief plaatsvinden in een goed sociaal beleid en daar is vanuit de landelijke politiek nog veel te weinig oog voor. Wel kunnen gemeenten natuurlijk druk uitoefenen op de landelijke politiek. 

De boodschap van de SP is duidelijk: We moeten in een rijk land als Nederland blijven strijden tegen armoede. Want een samenleving is pas echt rijk als er geen armoede meer is!

Ria Wiegeraad, Raadslid voor de SP in Breda

Reactie toevoegen

U bent hier