h

Politieke beschouwingen Breda

13 oktober 2017

Politieke beschouwingen Breda

Foto: SP

Donderdagavond waren de algemene politieke beschouwingen in Breda. Dit jaar voor het eerst, spraken in dit nieuwe model alle politieke partijen van de Gemeenteraad over hun visie op de stand van de stad en haar dorpen. Lees onderstaand de bijdrage van SP-fractievoorzitter Bas Maes terug of klik op deze link voor de video. SP Breda maakte het verschil, maar we zijn er nog niet!

"Een lang gekoesterde wens van veel partijen gaat vandaag in vervulling. Door algemene beschouwingen te houden en deze daags na de presentatie van de begroting te plannen, spelen we dit jaar een beetje Den Haag. Wat er nog aan ontbreekt is de glazen dan wel gouden koets voor burgemeester Depla, het geitenleren koffertje voor wethouder De Beer en de hoedjes voor de vrouwelijke raadsleden.

En er zijn wel meer vergelijkingen met Den Haag te maken voorzitter. Het eveneens dinsdag verschenen regeerakkoord heeft de naam ‘Vertrouwen in de toekomst’ meegekregen. Waarbij de term ‘toekomst’ natuurlijk een abstract begrip is. Het zegt niet of dit een gedeelde toekomst is voor alle Nederlanders. Of dat deze toekomst de tegenstellingen in dit land juist verder vergroot. De SP vreest dat laatste.

Snel terug naar Breda. De SP zou deze Begroting 2018 de naam ‘Vertrouwen in de mensen’ mee willen geven. Vertrouwen in onze inwoners die het beste voorhebben met de stad en met elkaar. Vertrouwen in zorgprofessionals die vorm geven aan de nieuwe taken zoals wij ze met elkaar bedacht hebben. Dit vertrouwen staat als een huis. Ook wanneer blijkt dat de kosten voor de baten gaan. Ook dan houden we vertrouwen in elkaar en in de ingezette koers.

Zorg

We hebben vertrouwen in de zorgprofessionals en gaan niet onder druk van boekhouders, het zojuist ingezette beleid de nek omdraaien.

Ondanks de bezuinigingen uit Den Haag is de zorg in Breda op peil gebleven. We hielden een reserve aan van 20 miljoen euro voor het sociaal domein, één van de grootste in het land. Hierdoor konden de nieuwe taken goed worden overgenomen en uitgevoerd.

Buiten deze raadszaal streden we samen met thuiszorgmedewerkers voor baanbehoud met een eerlijk loon. Graaiende bestuurders in de zorg hebben we aan de schandpaal genageld.

Maar we zijn er nog niet!

Waar we voorgaande jaren nog geld over hadden op de budgetten voor zorg en ondersteuning en Breda een zogenaamde 'voordeelgemeente' was, is dat beeld nu anders. Gelukkig hebben we die eerder genoemde reserve zodat harde bezuinigingen niet nodig zijn.

Hulde voor de vorige coalitie die dat heel goed heeft voorzien. Ja, dat mag ook wel eens gezegd worden! Hulde voor CDA, PvdA, GroenLinks, Breda’97 en uhhh wie was ook alweer die vijfde partij…

De komende jaren zullen aantonen dat inzetten op preventie en lichte zorg aan de voorkant om erger en daarmee zwaardere zorg te voorkomen, zijn vruchten af gaat werpen. Daar vertrouwen wij op.

Werk & inkomen

We hebben vertrouwen in onze inwoners, ook in hen die even niet mee kunnen doen  omdat zij bijvoorbeeld geen werk hebben. 

Met maatwerk heeft Breda de afgelopen jaren gewerkt aan de bestrijding van armoede. Mensen in de bijstand konden voor zichzelf starten en beperkt bijverdienen om aan de armoedeval te ontkomen. Met extra geld voor bewindvoerders, het woonlastenfonds, armoede onder kinderen en het verlagen van de rentetarieven van de kredietbank, werden huisuitzettingen en uitzichtloze situaties zoveel mogelijk voorkomen.

De beste weg uit de armoede blijft een baan met een fatsoenlijk salaris en goede arbeidsvoorwaarden. SP Breda maakte zich daarom hard voor echte banen, ook voor mensen met een MBO-opleiding of lager.

Buiten deze raadszaal streden we samen met werknemers tegen misstanden op de werkvloer bij PEGATRON en ATEA.

Maar we zijn er nog niet!

Eerder al heb ik gewaarschuwd dat de tekorten op bijstandsuitkeringen aanvullen met het geld wat over is op zorg, geen houdbare situatie is. Deze begroting geeft mij daarin gelijk.

Het zorgt er wel voor  dat we de volle kaartenbak met bijstandsgerechtigden, niet alleen meer als de verantwoordelijkheid zien van de wethouder participatie. Om die voorgenomen 1500 tot 2000 mensen naar werk te begeleiden, gaat ook de wethouder economische zaken zijn schouders eronder zetten. Want als je mensen naar werk wil begeleiden, dan moet je er wel op kunnen vertrouwen dat die banen er zijn.

Wonen

Vz.

We hebben vertrouwen in inwoners die samen hun buurt beter maken. En ook in de woningcorporaties.

Zij vervullen hun maatschappelijke rol, ondanks de tientallen miljoenen die zij jaarlijks af moeten dragen aan Den Haag. De verhuurdersheffing, de ‘tijdelijke’ crisismaatregel, wordt ook door het nieuwe kabinet in stand gehouden. Na het Kwartje van Kok hebben we nu ook de Twee miljard van Blok.   

Op woonbeleid heeft een trendbreuk plaatsgevonden. Voor het eerst in vele jaren gaan we weer sociale huurwoningen bouwen in plaats van alleen maar slopen of verkopen.

Naast de 1600 sociale huurwoningen, komen er ook 900 middeldure huurwoningen om de doorstroming op gang te brengen. Ook bouwen we studentenwoningen zodat buurten die gebukt gaan onder kamerbewoning worden ontlast.

We hebben onderdak geboden aan zorgbehoevenden en mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Met het inzetten van een woonlastenfonds zijn heel wat huisuitzettingen voorkomen. Daarnaast zijn leegstaande kantoren omgebouwd tot woonruimte en tijdelijke woningen geplaatst. Ook zijn de huren zoveel mogelijk laag gehouden.

Maar we zijn er nog niet!

De wachttijd voor een sociale huurwoning is nog altijd lang. En die plannen voor meer sociale en middeldure huur- en koopwoningen moeten wel echt van de grond komen. We zijn dan ook blij dat dit glashelder in de begroting staat. Daar vertrouwen wij op.

Tot slot

Volgend jaar bestaat de Bredase SP-afdeling 25 jaar. De afgelopen raadsperiode hebben wij het vertrouwen van de kiezer gekregen en maakten we onderdeel uit van de coalitie. Dat is een mooi hoofdstuk in die geschiedenis.

De SP maakte het verschil in Breda!

Voor de nieuwe zorgtaken waar gemeenten voor verantwoordelijk werden, hielden we één van ’s lands grootste financiële buffers aan. Hierdoor zijn deze zogenaamde decentralisaties ondanks bezuinigingen vanuit het rijk in Breda goed geland.

Daarnaast zorgden we voor meer geld voor armoedebestrijding en beter toegankelijke regelingen zodat armoede en huisuitzettingen konden worden voorkomen.

En er vond een trendbreuk plaats op woonbeleid. We gaan sociale huurwoningen bijbouwen in plaats van slopen of verkopen.

Maar we zijn er nog niet...

De budgetten voor zorg staan onder druk, de wachtlijsten voor een betaalbare woning zijn lang en 1 op de 10 Bredanaars leeft nog altijd in armoede, waaronder ruim 4000 kinderen.

Ook de komende jaren blijven we ons inzetten voor zorg, bestaanszekerheid en wonen. Te beginnen met de resterende maanden van deze raadsperiode.

Een sterke SP, geworteld in de wijken en dorpen, is en blijft onmisbaar in Breda!"

(Foto door Dirk Uijl)

Reactie toevoegen

U bent hier