h

Nieuws uit 2017

17 september 2017

GroenLinks en SP: Outdoor Brabant naar De Klokkenberg slecht idee!

Foto: SP
 GroenLinks en SP vinden een verhuizing van Outdoor Brabant naar landgoed De Klokkenberg een zeer slecht idee. Recent verschenen er berichten in de media dat Outdoor Brabant van plan is om haar huidige locatie Prinsenhoeve te verlaten. De voorzitter van Outdoor Breda, voormalig VVD-wethouder Cees Meeuwis, wil  graag een locatie waar een permanent gebouw kan komen  zodat er met grotere regelmaat (hippische) evenementen kunnen worden georganiseerd. De Klokkenberg wordt genoemd als één van de nieuwe locaties. “Een zeer slecht idee. Juist in dit gebied wat onderdeel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur, hebben we de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de natuur”, zegt SP-raadslid René Spiegels. “Daarnaast zou het in strijd zijn met het evenementenbeleid waarin we hebben afgesproken geen evenementen in die ecologische hoofdstructuur toe te staan. Ik reken erop dat het college zich aan die afspraken houdt!”Lees verder
14 september 2017

Tiny Houses goede aanvulling op woonbeleid

Foto: SP
SP Breda vraagt het College van B&W om samen met initiatiefnemers, Tiny Houses verder vooruit te helpen. Na een jaar klussen werd vorige maand onder grote belangstelling het Tiny House van Bredanaar Remco Stadhouders opgeleverd. Het mobiele huisje biedt alles wat je als één- of tweepersoonshuishouden nodig hebt. Naast het hippe uiterlijk valt de populariteit ook te verklaren door het feit dat een Tiny House voor een fractie van de kosten van een regulier huis gebouwd kan worden. Daarnaast is het zelfvoorzienend waardoor aansluiting op de riolering of het elektriciteitsnet niet nodig is. “Dit 'of the grid' wonen in combinatie met het bevrijd zijn van woonlasten zoals huur of hypotheek, spreekt veel mensen aan”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Daarnaast is het volgens mij een welkome aanvulling op het woonbeleid wat gericht is meer betaalbare huizen en een betere doorstroming op de woningmarkt.”Lees verder
11 september 2017

Slagkracht september alleen digitaal

Foto: SP
 Deze maand zal de Slagkracht, het maandelijkse inlegvel van de SP-afdeling Breda, niet op papier maar uitsluitend digitaal worden verspreid.  Dit vanwege problemen bij het afdrukken. Excuses voor het ongemak en via deze weg wensen wij een ieder toch veel leesplezier!Lees verder
7 september 2017

Huurt Breda ook dure externen in?

Foto: SP
SP Breda wil van het College van B&W weten of ook de Gemeente Breda dure externen inhuurt die meer verdienen dan een minister. Vandaag bericht BN/DeStem over de inhuur van externen bij de overheid. Regelmatig verdienen zij een jaarsalaris dat fors meer is dan dat van een minister (179.000 euro). Tientallen ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten keren bovendien torenhoge uurtarieven (meer dan 175 euro per uur) uit aan extern personeel. “Terwijl veel gemeenten hebben bezuinigd op bijvoorbeeld de thuiszorg, werken zij wel mee aan de schaamteloze zelfverrijking van enkele graaiers aan de top", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Ik reken erop dat Breda hier niet aan meedoet. Onze inwoners moeten erop kunnen rekenen dat wij zinnig en zuinig met belastinggeld omgaan!"Lees verder
6 september 2017

SP-leden kiezen Bas Maes als lijsttrekker

Foto: SP
 Op een drukbezochte ledenvergadering is Bas Maes woensdagavond unaniem verkozen tot lijstrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Maes is sinds 2014 fractievoorzitter voor de SP in de Bredase gemeenteraad. Daarvoor was hij onder andere afdelingsvoorzitter en commissielid. “Ik vind het een grote eer om opnieuw vier jaar voorop te mogen gaan in de strijd voor een eerlijker en socialer Breda”, zegt Maes trots. “Eén raadsperiode SP Breda in de coalitie maakt het verschil, maar we zijn er uiteraad nog niet.”

Lees verder
4 september 2017

Na Heusdenhout Bruist ging SP Breda ook de wijk in

Foto: SP
 Een week na Heusdenhout Bruist is SP Breda op zaterdag 2 september de wijk in gegaan. In de straten rondom de Heusdenhoutsestraat belden zij aan. Dit leidde tot gezellige en vruchtbare gesprekken met een flink aantal buurtbewoners. De SP’ers zagen een buurt waar mensen fijn wonen. Een jonge buurt met veel kinderen. Ook waren ze benieuwd naar de net aangelegde fietsstraat en het gevoel van veiligheid in de buurt. SP-voorzitter Michel Verschuren over de fietsstraat: “Veel bewoners zien het als een goede ontwikkeling dat men de vaart uit de straat probeert te halen. Het is wennen voor de automobilisten en het creëert soms ook echt gevaarlijke situaties. Al met al was men voorzichtig positief.” Waar men zich meer zorgen over maakte waren de oversteekplaatsen op de Heerbaan. In de afgelopen jaren zijn daar een flink aantal (zware) ongelukken geweest en in een wijk met veel jonge kinderen is het zaak om goed naar de verkeersveiligheid te kijken van deze drukke weg. Ook waren er klachten over drugsdealers, verloedering en rommel op de straten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier