h

Armoede geen ver-van-mijn-bed-show!

18 oktober 2017

Armoede geen ver-van-mijn-bed-show!

Foto: SP

Dinsdag heeft SP Breda in de stad goede gesprekken gevoerd over armoede, soms heftige verhalen beluisterd, aandachtspunten meegekregen en ook complimenten ontvangen. “Opvallend was het aantal mensen dat aangaf zelf niet in armoede te leven, maar zich wel zorgen maken over hun financiën, wanneer zij bijvoorbeeld onvoorziene uitgaven hadden. Dit kan een hoge ziektekostenrekening zijn, maar ook vervanging van bijvoorbeeld een koelkast of wasmachine”, geeft SP-raadslid Ria Wiegeraad aan. “Je hoorde ook regelmatig dat armoede ontstond bij een opeenstapeling van problemen, zoals ziek worden, daarbij werkeloos raken en alleen komen te staan. Het pijnlijke was om te horen hoe mensen in die situatie zich schamen voor hun armoede en geen hulp durven te vragen. Of niet weten waar zij moeten zijn voor de juiste hulp. Met alle gevolgen vandien!”

In Breda wordt ingezet op het voorkomen van armoede en schulden door tijdig in te grijpen. “Maar daarvoor moeten de mensen in armoede wel zichtbaar zijn”, zegt Wiegeraad. “Men moet ze actief benaderen en de toegang tot hulp eenvoudiger maken. Wij hebben hiervoor gepleit in de gemeenteraad en gelukkig is dit voorstel unaniem aangenomen.” Wat ook schrijnend was om te horen is de stille armoede onder ouderen in verzorgingshuizen. Deze groep ouderen houden weinig geld over voor eigen besteding zoals bijvoorbeeld kleding, uitjes en  verjaardagcadeautjes. Wiegeraad: "Complimenten hebben we vandaag ook gehoord en die mogen ook wel eens genoemd worden. De mooiste was  dat de SP de enige partij is die duidelijk laat zien met armoedebeleid bezig te zijn.”

Reactie toevoegen

U bent hier