h

Nieuws uit 2016

19 maart 2016

Enquête schoolzwemmen

Foto: SP
Vrijdag was SP Breda weer op pad om aan ouders te vragen hoe zij denken over het feit dat schoolzwemmen wegens bezuinigingen is afgeschaft. Basisschool De Weilust in de Draaiboom in de wijk Heusdenhout was ditmaal aan de beurt. Bijna 40 ouders deden mee. Ook hier waren vrijwel alle ouders voor invoering van het schoolzwemmen. Er kleven echter ook praktische bezwaren aan volgens een enkele ouder: ”Er gaat wel een hele middag van de schooltijd af door schoolzwemmen’’. Een andere ouder merkt op: “Zwemles is heel duur, vooral voor kinderen die wat langer de tijd nodig hebben. Waarom dan alleen een vangnetregeling voor mensen met een BredaPas?”Lees verder
17 maart 2016

Weblog: TOMA = voorwaarts

Foto: SP
Het buurthuis in de Driesprong is weer open. Afgelopen vrijdag is hard gewerkt in het kader van NLdoet om het buurthuis weer bruikbaar te maken. Oude en nieuwe buurtbewoners zetten er samen de schouders onder. En dat samenwerken verbroedert. Iets waar met name de oud-bewoners van Molukse afkomst veel belang aan hechten. De Driesprong is hun wijk en het buurthuis toch ook vooral hun buurthuis. Ze delen het graag met de nieuwkomers in de wijk. Dat het buurthuis nu doorstart, is vooral de verdienste van Raffy, WonenBreburg en de wijkraad. Ze geloven erin dat het nu de juiste tijd is om het buurthuis weer open te stellen. Terug ook naar de oorspronkelijke naam, TOMA. Dat betekent Voorwaarts in het Moluks. Heel
toepasselijk.Lees verder
14 maart 2016

Buurtmiddag Gageldonk in De Beemdentil

Foto: SP
SP Breda was afgelopen zaterdag op bezoek op de Buurtmiddag Gageldonk in buurthuis De Beemdentil in de Haagse Beemden. De middag was georganiseerd door het Bewoners Initiatief Gageldonk (BIG).  Tijdens de middag waren er verschillende organisaties te vinden en konden buurtbewoners laten weten of ze ideeën of wensen hebben voor de wijk. Ook waren een dansvoorstellingen van een dansschool die oefenen in Buurthuis de Beemdentil. SP-raadslid René Spiegels: “Het is leuk om te zien dat deze middag zo goed is bezocht. Evenals uit een eerdere enquête van ons bleek, leven er duidelijk heel wat initiatieven in de wijk. Hopelijk kunnen al deze ideeën ook daadwerkelijk tot bloei kunnen komen. Een bijeenkomst als deze maakt ook duidelijk hoe belangrijk een buurthuis zoals De Beemdentil is voor een wijk en sociale cohesie.”

Lees verder
10 maart 2016

ROOD: Wie vult de leegte in ons (stads)hart?

Foto: SP
In de nacht van woensdag op donderdag heeft ROOD (de jongeren van de SP) actie gevoerd tegen winkelleegstand in de binnenstad van Breda. Op elk leegstaand pand hebben zij een poster geplakt met teksten zoals "Omzet: €0,00" en "Het kan wel". Heleen van der Most (woordvoerder ROOD): "Wij vinden het zonde dat er momenteel niks wordt gedaan aan al die leegstaande panden en winkels. Dit moet volgens ons anders kunnen. Zo kan je aanbieden om starters de eerste zes maanden geen huur te laten betalen, weggeefwinkels neer te zetten of er studenten in te laten wonen. Deze treurige leegstand is natuurlijk geen gezicht voor ons prachtige stadshart. Doe er iets mee!"

Lees verder
10 maart 2016

Donderdagavond 24 maart: Kamerleden D66 en SP in debat over Oekraïne

Foto: SP
Op 6 april kan Nederland naar de stembus voor het referendum over het samenwerkingsakkoord met Oekraïne. Het akkoord gaat pas in als alle EU-landen het officieel goedkeuren. Nederland is het enige land dat dit nog niet heeft gedaan, omdat de Nederlandse regering past beslist over de definitieve goedkeuring na het raadgevend referendum van 6 april.Lees verder
4 maart 2016

Nieuwe locatie AZC is verbetering

Foto: SP
De nieuwe locatie van het asielzoekerscentrum (AZC) is volgens SP Breda een verbetering ten opzichte van De Boschpoort. Vrijdag maakte het College van B&W bekend dat het binnenkort leegkomende belastingkantoor aan de Gasthuisvelden door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wordt omgebouwd tot AZC. Volgens SP Breda past de locatie binnen de in september door de raad gestelde kaders. "Dat neemt niet weg dat we in gesprek moeten met omwonenden over de voorwaarden waaronder de opvang plaats zal vinden", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Ondanks dat alle zorgen serieus genomen moeten worden, stellen de goede ervaringen bij De Boschpoort de omwonenden hopelijk alvast wat gerust."

Lees verder

Pagina's

U bent hier