h

Nieuwe locatie AZC is verbetering

4 maart 2016

Nieuwe locatie AZC is verbetering

Foto: SP
De nieuwe locatie van het asielzoekerscentrum (AZC) is volgens SP Breda een verbetering ten opzichte van De Boschpoort. Vrijdag maakte het College van B&W bekend dat het binnenkort leegkomende belastingkantoor aan de Gasthuisvelden door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wordt omgebouwd tot AZC. Volgens SP Breda past de locatie binnen de in september door de raad gestelde kaders. "Dat neemt niet weg dat we in gesprek moeten met omwonenden over de voorwaarden waaronder de opvang plaats zal vinden", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Ondanks dat alle zorgen serieus genomen moeten worden, stellen de goede ervaringen bij De Boschpoort de omwonenden hopelijk alvast wat gerust."

Door sommige partijen werd de laatste tijd voorgesteld om tegen de afspraken in, het AZC in De Boschpoort open te houden. SP Breda is om twee redenen blij dat het college zich aan de afspraken houdt. "Allereerst heb ik steeds gezegd dat het opvangen van vaak hevig getraumatiseerde mensen in een gevangenis niet optimaal is. Het belastingkantoor kan prima omgebouwd worden tot woonruimten en is wat dat betreft een grote verbetering", zegt Maes. "Daarnaast is het van belang dat de gemeente zich betrouwbaar opstelt. Met de huisvesting van honderden statushouders in het verschiet, is het belangrijk dat inwoners er op kunnen vertrouwen dat de gemeente gemaakte afspraken nakomt."

Reactie toevoegen

U bent hier