h

Nieuws uit 2016

16 juni 2016

Breda houdt Wmo-beleid tegen licht

Foto: SP
Op verzoek van de SP gaat Breda de komende periode haar Wmo-beleid tegen het licht houden. Dat is één van de uitkomsten van de raadsvergadering van donderdag. Tijdens dit debat heeft SP Breda een motie ingediend om te kijken naar de manier waarop we als stad met het persoonsgebonden budget (Pgb) en de alfacheque omgaan. SP-raadslid Dirk Uijl hierover: “Het is goed dat deze inventarisatie gaat plaatsvinden, we willen als SP graag zorg van goede kwaliteit, nu maar ook in de toekomst.”Lees verder
14 juni 2016

SP steunt het Positieve verhaal van Breda

Foto: SP
Op zaterdag 18 juni 2016 zal Pegida in Breda demonstreren tegen de Islamisering. Een brede gelegenheidscoalitie waar SP Breda deel vanuit maakt, wil een positief verhaal van Breda tegenover dit haatdragende geluid zetten. Hierbij wordt nadrukkelijk niet de confrontatie gezocht, maar wordt er voor een meer ludieke aanpak gekozen. De gelegenheidscoalitie heeft besloten om de Pegida mars om te dopen tot een sponsorloop. Met de opbrengst van de sponsorloop zullen Bredase initiatieven, die erop gericht zijn vluchtelingen en statushouders te verwelkomen, ondersteund worden. Zo helpt Pegida – onbedoeld en geheel tegen haar uitgangspunten in - mee om mensen die van oorlog en wreedheden zijn gevlucht te helpen in hun nieuwe omgeving. Hulp die zeer welkom is na alle vreselijke gebeurtenissen die deze gevluchte mensen hebben moeten mee maken. 

Lees verder
12 juni 2016

Ook Zundert steunt het Nationaal ZorgFonds

Foto: SP
Ook bezoekers van de Aardbeienfeesten in Zundert steunen maar wat graag het Nationaal ZorgFonds, zonder eigen risico. Enkele honderden keren werd enthousiast de pen ter hand genomen om steun te betuigen aan deze campagne die gestart is door de SP maar uit aan groeien is tot een brede maatschappelijk beweging. In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Zo simpel is het. De bezoekers in Zundert en van ver daarbuiten waren het daar helemaal mee eens.Lees verder
8 juni 2016

SP: Wat doet Breda tegen discriminatie?

Foto: SP
Heeft Breda in beeld hoe groot het probleem van discriminatie is en wat doet de gemeente hiertegen? Die vraag stelt SP-commissielid Rachied Benabbou aan het College van B&W. Aanleiding voor de vragen is de steeds weer oplaaiende maatschappelijke discussie over hoe racistisch Nederland en daarmee Breda, nu eigenlijk is. "Uit onderzoek blijkt dat in bijvoorbeeld Rotterdam maar liefst 22% van de mensen van niet-Westerse afkomst, zich wel eens gediscrimineerd voelt", zegt Benabbou. "Voor de Bredase situatie hebben we dergelijke cijfers niet. Die zijn echter wel nodig om te kijken of het gevoerde beleid aanslaat."

Lees verder
5 juni 2016

Debatavond Nationaal ZorgFonds

Foto: SP
Als je mensen vraagt wat hun belangrijkste bezit is, dan antwoord men al snel hun eigen gezondheid en die van familie en vrienden. Maar hoe zorgen we ervoor dat onze gezondheidszorg voor iedereen bereikbaar en betaalbaar blijft? Is marktwerking daarin een vloek of een zegen? En wat zou de rol van de zorgverzekeraars moeten zijn? Donderdagavond  9 juni organiseert het Nationaal ZorgFonds een debatavond waarop onder andere deze vragen aan de orde komen.  Te gast zijn SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten, diverse zorgprofessionals en acteur/presentator Edo Brunner die een gesproken column verzorgt.Lees verder
5 juni 2016

Buurten in de Gampel

Foto: SP
Zaterdag 4 juni ging de SP Breda de straat op. Dit keer in de Gampel. Een mooie volksbuurt waar men bezig is die op te knappen. Onder andere de pleinen in die buurt worden samen met de omwonenden onderhanden genomen. Ondanks de positieve veranderingen merkten we toch ook onvrede in de buurt. Vooral automobilisten die te hard rijden, geluidsoverlast en dealers werden vaak genoemd. Wethouder Van Lunteren (SP) was aanwezig en sprak met de mensen en inventariseerden de geluiden. “Goede signalen uit de buurt, samen met de bewoners gaan de gemeente en ik kijken naar oplossingen voor de gemelde problemen. ” Aldus de wethouder met de portefeuille wijken. Ook buurtbewoner Gerrie Vermeulen was tevreden. “De Gampel is een hechte buurt, waarin men voor elkaar klaarstaat. Sinds het nieuwe Oranje-Nassauplein klaar is spelen er weer kinderen buiten, dat hebben we tien jaar niet meer gezien.” Investeringen in de buurt betalen zich zeker uit. De SP zal zich er dan ook hard voor maken om in dit stukje binnenstad de leefbaarheid te vergroten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier