h

Nieuws uit 2015

7 juni 2015

Steun voor winkelcentra Haagse Beemden

Foto: SP
Stijgende leegstand, dalende omzetten en een voorzieningenniveau onder druk. Dat is het niet rooskleurige beeld van de winkelcentra in de Haagse Beemden. Afgelopen donderdag heeft een meerderheid van de Gemeenteraad daarom ingestemd met een reservering van 1 miljoen euro om het tij voor de noodlijdende ondernemers te keren. "Ondanks alle waarschuwingen van onder andere de SP moest en zou destijds de Mega Jumbo er komen," zegt SP-gemeenteraadslid Dirk Uijl. "Nu die er eenmaal is, heeft de Gemeenteraad een ereschuld aan de Haagse Beemden om daar de voorzieningen overeind te houden. Deze investering is een goed begin bij het inlossen van die schuld!”Lees verder
5 juni 2015

Socialismedag

Foto: SP
De traditionele jaarlijkse Socialismedag van de Bredase SP-afdeling wordt dit jaar georganiseerd op zaterdagmiddag 20 juni. Op deze jaarlijkse scholings- en discussiedag wordt er tijd ingeruimd om uitgebreid stil te staan bij historische en actuele, lokale en internationale aspecten van het socialisme waaronder waar het heen moet met Griekenland en Syriza. In drie sessies worden inleidingen gegeven en is er ruimte voor levendige discussies.

Lees verder
5 juni 2015

WEBLOG PATRICK VAN LUNTEREN

Foto: SP
Mag je alle dakkapellen wel over een kam scheren. Ik herinner me nog een discussie van een vier jaar geleden uit Prinsenbeek. Iemand moest na jaren zijn dakkapel alsnog afbreken omdat hij niet voldeed aan de voorschriften. Constructief verder niks mis mee en aan de achterkant van zijn woning. Bizar. En uiteindelijk na wat goede gesprekken op het stadskantoor ook niet doorgegaan gelukkig. Enige tijd geleden ben ik een stuk gaan fietsen met de mensen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Degenen die bouwplannen toetsen als er twijfels zijn. Waar kijken ze nu eigenlijk naar?Lees verder
3 juni 2015

Leden kiezen nieuwe bestuursleden

Foto: SP
Woensdagavond hebben de leden van SP Breda drie nieuwe bestuursleden gekozen. Geschiedenisleraar Michel Verschuren (30), advocaat Peter Schouten (58) en gepensioneerd bedrijfsleider Gerard van der Put (65) maken het negenkoppige bestuur nu weer compleet. Daarnaast werd zittend bestuurslid Stefan Jaspers (25) benoemd tot organisatie-secretaris. Ook werd er stilgestaan bij het afscheid van Merian Marijnissen die na bijna acht jaar stopt als bestuurslid. “We zijn Merian veel dank verschuldigd voor haar geweldige inzet en manier van werken”, zegt afdelingsvoorzitter Cees Venderbos. “We zullen haar missen in het bestuur en wensen haar veel plezier en succes met haar werk als regiovertegenwoordiger in West-Brabant en medewerker bij de Tweede Kamerfractie van onze partij!”Lees verder
29 mei 2015

Bespreking Jaarverslag

Foto: SP
Donderdag besprak de commissie bestuur het Jaarverslag 2014. Hierin legt het College van B&W verantwoording af over de bestedingen van het afgelopen jaar. Uit het jaarverslag en de accountantsverklaring blijkt dat er in Breda solide financieel beleid gevoerd wordt. "We zien echter dat er afgelopen jaar - alhoewel het al beter gaat dan voorheen - toch weer geld op de plank blijft liggen", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Zolang 1 op de 4 gezinnen in Geeren-Zuid nog onder de armoedegrens leeft, zal ik niet rusten tot dat de laatste cent van dat geld de mensen heeft bereikt die het nodig hebben!"Lees verder
23 mei 2015

Er is genoeg voor iedereen

Foto: SP
Donderdagavond trok SP Breda door de binnenstad met de campagne "Er is genoeg voor iedereen". Aan het winkelend publiek werd aandacht gevraagd voor het grote verschil tussen armen en rijken in Nederland. We leven in een rijk land. Toch hebben steeds meer mensen moeite om rond te komen. Slechts een kleine groep is er de afgelopen jaren op vooruit gegaan. “De 10 procent rijkste Nederlanders heeft tweederde van alle rijkdom in handen”, zegt campagneleider Paul Marijnissen. “Ook kleine ondernemers betalen netjes hun belastingen, terwijl multinationals worden geholpen zoveel mogelijk belasting te ontwijken.”Lees verder

Pagina's

U bent hier