h

Wat leert Breda van misstanden woningcorporaties?

5 november 2014

Wat leert Breda van misstanden woningcorporaties?

SP Breda wil dat de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties worden besproken met de Bredase corporaties. "Bestuurders, toezicht en politiek hebben gefaald en er zijn miljarden aan huurpenningen in verkeerde zakken verdwenen," zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes.  "We moeten er in Breda voor zorgen dat misstanden zoals bij Laurentius of WSG uit Geertruidenberg nooit meer voor zullen komen!"

Vorige week kwam de enquêtecommissie met haar rapport naar buiten. Daarin staan ook een groot aantal aanbevelingen waarvan de SP het college vraagt ze direct mee te nemen in de al lopende gesprekken met de woningcorporaties. Maes: "Ik hoor graag van het college dat ook zij en de corporaties inzien dat de invloed van de huurder en de gemeente groter moet worden en dat de woningcorporaties zich weer moeten gaan richten op hun kerntaak: het zorgen voor voldoende, goede huizen voor mensen met een smalle beurs."

Klik hier voor het rapport van de enquêtecommissie

Zie onderstaand de vragen aan het college

Reacties

WonenBreburg hanteert dubieus prijsbeleid
U heeft het misschien ook weleens meegemaakt dat je als bestaande klant meer betaalt dan een nieuwe klant bijvoorbeeld bij een bank of energieleverancier. ‘Slapers’ worden ze genoemd; bestaande klanten die uit loyaliteit, onwetendheid of angst voor gedoe niet veranderen van leverancier en daardoor jarenlang te hoge tarieven betalen.

Maar wist u dat WonenBreburg, onder toezicht van de overheid, ook gebruik maakt van dit marketinginstrument. In juli werden wij, bestaande huurders in de Eleonorastraat, geconfronteerd met een huurverlaging voor nieuwe huurders van circa € 230,-- per maand. Volgens WonenBreburg was dit noodzakelijk om verdere leegstand te voorkomen. Een leegstand die ze zelf hebben veroorzaakt door de afgelopen vijf (crisis)jaren de huren alsmaar te verhogen in plaats van te verlagen.

Uiteraard hebben wij WonenBreburg verzocht ook de huren van de bestaande huurders te verlagen, zoals dat ook bijvoorbeeld in de Amerstraat in Winterswijk is gebeurd. Echter, WonenBreburg geeft aan dat de leegstand ook een probleem is van de bestaande huurders en wij maar moeten meebetalen aan de oplossing hiervan. ‘De wereld op zijn kop’.

Wel kregen we de mogelijkheid aangeboden om te verhuizen naar een vergelijkbare woning in de straat. Wij worden dan aangemerkt als een nieuwe huurder en komen in aanmerking voor de nieuwe lagere huurprijs.

Waar het bij banken en energieleveranciers mogelijk is om tegen geringe kosten te switchen verwacht WonenBreburg dat we maar duizenden euro’s aan verhuiskosten moeten maken om in aanmerking te komen voor een lagere huurprijs. Los van de financiële kant spelen er ook nog menselijke aspecten. De overwegend oudere huurders zitten niet te wachten op gedoe en dachten destijds in WonenBreburg een betrouwbare en betrokken partner te hebben gevonden die de klant centraal stelt.

Wij vragen ons af, waarom geldt ook hier niet het aloude beginsel:
'Gelijke monniken gelijke kappen'?

Huurders Eleonorastraat met een te hoge huur

Reactie toevoegen

U bent hier