h

Nieuws uit 2014

28 april 2014

Bas Maes nieuwe fractievoorzitter SP

Raadslid Bas Maes (34) is maandagavond door de SP-fractie gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Hij volgt Patrick van Lunteren op die wethouder wordt. Maes: "Voor de SP is meeregeren in Breda een nieuwe uitdaging die ik graag en met veel plezier aanga!" Milieukundige René Spiegels (31) komt als nieuw raadslid de fractie verder versterken.

Lees verder
24 april 2014

Ruimte en Verbinding

Een coalitie van 5 partijen, SP, CDA, PvdA, GroenLinks en Breda97, heeft elkaar gevonden. Een coalitie die ‘Ruimte en Verbinding’ wil in Breda. Ruimte om initiatieven te nemen en verbinding te maken tussen en met de netwerken die in de stad zijn. Mensen en bedrijven krijgen ruimte om zich te ontplooien. Een andere toon en bestuurstijl, een warmere overheid en een gemeentebestuur dat meedenkt en ondersteunt. Een overheid die ‘ja, mits’ zegt in plaats van 'nee, tenzij', drempels wegneemt en luistert naar wat de mensen in de stad willen. Dat is waar de coalitie in Breda, die zich op 24 april presenteerde, voor staat.

Lees verder
18 april 2014

Leden SP stemmen vóór collegedeelname

Op een speciaal daarvoor belegde ledenvergadering hebben de leden van de Bredase SP unaniem ingestemd met collegedeelname. Zij zagen voldoende terugkomen van de standpunten van de partij en hebben vertrouwen in een coalitie samen met CDA, PvdA, GroenLinks en Breda’97. Beoogd wethouder Patrick van Lunteren: “Het enorme vertrouwen van de leden geeft aan dat we er klaar voor zijn onze verantwoordelijkheid te nemen en onze mooie stad eerlijker en socialer te maken de komende jaren!”

Lees verder
13 april 2014

SP Breda gaat verder met buurtonderzoek in Geeren-Zuid

Op zaterdag 12 april ging SP Breda in Geeren-Zuid deur aan deur om met de mensen in gesprek over de tevredenheid in hun buurt, de woningen en de mensen. De mensen zijn over het algemeen behoorlijk tevreden over de wijk Geeren-Zuid. Ze geven aan weinig overlast en criminaliteit te hebben en de wijk scoort een ruime voldoende. Verder voelen ze zich thuis in deze buurt.

Lees verder
12 april 2014

Grote stappen vooruit

De afgelopen week zijn de meeste inhoudelijke noten gekraakt. Verder hebben wij overeenstemming bereikt over een degelijk financieel beleid. Vandaag werd besteed aan het verzamelen van visies van een twintigtal  vertegenwoordigers uit de stad, dorpen, wijken en regio. Het  waren inspirerende sessies.

Lees verder
7 april 2014

Het fundament is er

Afgelopen week voerden wij verkennende gesprekken onder leiding van formateur Prof. Dr. E.M.A. Smaling. We verdiepten ons  in verschillende actuele thema’s, met name de zorg en decentralisaties. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: hoe zorgen we ervoor dat niemand buiten de boot valt en houden we onze ambities binnen de financieel beperkte ruimte. Ook  willen wij de stad blijvend betrekken door de kracht die er in Breda is te benutten. Dat doen we door ruimte te bieden aan initiatieven en die kracht ook in te zetten bij het realiseren van onze doelstellingen. Formateur Eric Smaling: Ik complimenteer de partijen voor de gedegen aanpak waarmee zij dit proces vorm geven. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij er met elkaar uit komen.
Onze gedachten toetsen wij komende vrijdag met een aantal partijen uit de stad. Wij verwachten kort na Pasen tot een gedragen coalitieakkoord te komen. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier