h

Ruimte en Verbinding

24 april 2014

Ruimte en Verbinding

Een coalitie van 5 partijen, SP, CDA, PvdA, GroenLinks en Breda97, heeft elkaar gevonden. Een coalitie die ‘Ruimte en Verbinding’ wil in Breda. Ruimte om initiatieven te nemen en verbinding te maken tussen en met de netwerken die in de stad zijn. Mensen en bedrijven krijgen ruimte om zich te ontplooien. Een andere toon en bestuurstijl, een warmere overheid en een gemeentebestuur dat meedenkt en ondersteunt. Een overheid die ‘ja, mits’ zegt in plaats van 'nee, tenzij', drempels wegneemt en luistert naar wat de mensen in de stad willen. Dat is waar de coalitie in Breda, die zich op 24 april presenteerde, voor staat.

Coalitieleider Patrick van Lunteren (SP): ‘We zaten in de wachtkamer en spraken met elkaar. Het enthousiasme groeide, we vonden elkaar gaandeweg meer dan we zelf voor mogelijk hielden. Uit de gesprekken met mensen uit de stad die we halverwege de formatie voerden, bleek dat we op de goede weg waren.’

Breda staat net als andere steden voor een aantal grote opgaven, doordat taken op het gebied van zorg, jeugd en participatie van andere overheden naar gemeenten komen. Een opgave die gepaard gaat met een financiële taakstelling. Dat vraagt veel van het stadsbestuur maar ook de Bredanaar. Professionals, vrijwilligers en mantelzorgers zullen een belangrijke basis vormen voor uitvoering van dit nieuwe beleid, dat vorm krijgt in de wijken en de dorpen als schaal van de toekomst.  Op voorhand geeft de coalitie hen al erkenning en waardering voor hun bijdrage. In Breda maken mensen de stad door zich in te zetten voor elkaar.

De coalitie zet zich daarnaast ook in voor een sterke en duurzame economie. Een economie waar ondernemers kansen krijgen en waar groei van arbeidsplaatsen helpt in de bestrijding van armoede. Een bruisende stad waar evenementen volop ruimte krijgen en waar ondernemers optimaal gebruik maken van de aantrekkende werking van evenementen en van de kunst en cultuur die de stad te bieden heeft. 

Om Breda aantrekkelijk te houden is de Structuurvisie Breda 2030 leidend.  Zuinigheid met de open ruimte, erfgoed en natuur zijn hierbij het uitgangspunt. Ingezet wordt op doorstroming van de huizenmarkt en betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving. Bestaande groenstructuren worden verbonden voor extra ruimte voor flora en fauna.

De coalitie bestuurt de stad vanuit de wetenschap dat je iedere euro maar een keer uit kunt geven. 

U bent hier