h

Het fundament is er

7 april 2014

Het fundament is er

Afgelopen week voerden wij verkennende gesprekken onder leiding van formateur Prof. Dr. E.M.A. Smaling. We verdiepten ons  in verschillende actuele thema’s, met name de zorg en decentralisaties. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: hoe zorgen we ervoor dat niemand buiten de boot valt en houden we onze ambities binnen de financieel beperkte ruimte. Ook  willen wij de stad blijvend betrekken door de kracht die er in Breda is te benutten. Dat doen we door ruimte te bieden aan initiatieven en die kracht ook in te zetten bij het realiseren van onze doelstellingen. Formateur Eric Smaling: Ik complimenteer de partijen voor de gedegen aanpak waarmee zij dit proces vorm geven. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij er met elkaar uit komen.
Onze gedachten toetsen wij komende vrijdag met een aantal partijen uit de stad. Wij verwachten kort na Pasen tot een gedragen coalitieakkoord te komen. 

Deze persverklaring is maandag 7 april uitgegaan.

 

U bent hier