h

Nieuws uit 2013

3 augustus 2013

Terug in de tijd: gemeenteraadsverkiezingen 1990

De SP doet in maart 2014 voor de achtste keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Breda. In SK12 schetsen we tot aan de verkiezingen iedere maand een beeld van deze verkiezingen. Dit keer de gemeenteraadsverkiezingen van 1990.

Lees verder
30 juli 2013

Wethouder Meeuwis slaat plank volledig mis met opmerkingen over Cordaid

Vorige week kondigde Cordaid aan een aantal projecten in Nederland op te gaan zetten om armoede in Nederland te bestrijden. Men gaat samenwerken met twee lokale initiatieven voor werkgelegenheidsbevordering. Wethouder Meeuwis reageerde hier verbaasd op in de media. Hij vindt dat Cordaid zich moet richten op ontwikkelingslanden en niets te zoeken heeft in Breda. In feite ontkent hij dat er sprake is van armoede in Nederland. Met de opmerking dat het is alsof je een traumahelikopter inschakelt bij iemand met een schaafwond slaat hij de plank volledig mis.

Lees verder
25 juli 2013

SP: Doorbreek de neerwaartse spiraal

Door de crisis krijgen steeds meer mensen te maken met gedwongen uithuisplaatsing. De cirkelredenatie waarmee zij vervolgens van het kastje naar de muur worden gestuurd worden, is schrijnend. Zonder vaste woon- of verblijfplaats geen recht op een inschrijving in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) - zonder GBA geen recht op een woning – zonder GBA inschrijving geen recht op een uitkering om zelf iets te huren – Zonder GBA inschrijving ook geen recht op regulier werk dus geen goed inkomen om zelf te huren – Zonder huur geen woning – zonder woning geen GBA-inschrijving – enzovoort. Kortom, hier is sprake van een bureaucratische gedrocht waar elk weldenkend mens van inziet dat dit zo snel mogelijk uit de wereld geholpen moet worden.

Lees verder
8 juli 2013

Terug in de tijd: gemeenteraadsverkiezingen 1986

De SP doet in maart 2014 voor de achtste keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Breda. In SK12 schetsen we tot aan de verkiezingen iedere maand een beeld van deze verkiezingen. We trappen af met de “prehistorie” van de SP in Breda: de verkiezingen van 1986.

Lees verder
29 juni 2013

Angst voor asbest!

Vestingstraat 01

Zoals de SP regelmatig doet, waren wij ook zaterdag 29 juni weer op pad in de buurt, deze keer in de Haagpoort. Daar troffen wij in de Vestingstraat veel onrust aan over de aanwezigheid van asbest in de woningen. Er blijkt bij de laatste grootscheepse renovatie asbest te zijn verwerkt in de gevelplaten aan de binnenzijde. Wanden waar mensen al die jaren in hebben kunnen boren en schroeven. Nieuwe bewoners is in de loop der jaren, zo melden zij, nooit verteld dat die asbest daar zat. Nu ineens krijgen zij 28 juni een brief binnen waarin zij gewaarschuwd worden voor die asbest. Zonder dat daarbij informatie is verstrekt over het hoe, en wanneer van veilige asbestsanering. " De aanwezigheid van het asbest stapelt zich boven op alle klachten die de mensen daar al hebben over het achterstallige en gebrekkige onderhoud", zegt SP fractievoorzitter Patrick van Lunteren. "Om toestanden als in de Utrechtse wijk Kanaleneiland te voorkomen waar door onkunde vele miljoenen euro’s verspild werden moeten snel de feiten op tafel".

Lees verder
22 juni 2013

Recht is recht en …

De SP fractie stemde donderdagavond tegen het vaststellen van de jaarrekening 2012. Op advies van de gedeputeerde Pauli was de SP dit jaar nog meer dan andere jaren gebrand op een transparante en eerlijke financiële verantwoording. In zijn rol als financieel toezichthouder op gemeenten in Noord Brabant, drukte Pauli eerder dit jaar de gemeenteraad op het hart zeer zorgvuldig met de zorgwekkende financiële positie van het Bredase grondbedrijf om te gaan. “Gelet op de daaropvolgende adviezen van de Rekenkamer, de Provincie en de minister van Binnenlandse Zaken concluderen wij dat de jaarrekening desondanks toch onrechtmatig is”, zegt SP fractievoorzitter Patrick Van Lunteren. " Van een wethouder en raad die transparantie en zorgvuldigheid hoog in het vaandel hebben zou je niet verwachten dat ze dat dan goedkeuren”.

Lees verder

Pagina's

U bent hier